Tìm kiếm
Có 31 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Mường Lay Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-568 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Hằng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TNHH THANH BìNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600169328 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY DựNG MạNH LINH

Mã số thuế: 5600180434 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Mạnh
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Na lay, Thị xã Mường Lay, , Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Tây Bắc

Mã số thuế: 5600180480 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sính
Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Sông Đà, , Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Đức Anh

Mã số thuế: 5600184943 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 8 , Phường Na Lay, , Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Đức Trường

Mã số thuế: 5600191066 - Người đại diện pháp luật: Phùng Trọng Đông
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Lai Châu

Mã số thuế: 5600192165 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Minh

Mã số thuế: 5600202783 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Minh
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

HTX Lay Nưa

Mã số thuế: 5600206650 - Người đại diện pháp luật: Điêu Văn Oai
Địa chỉ: Phía nam sân UBND xã Lay Nưa, , Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG Đà GIANG

Mã số thuế: 5600214115 - Người đại diện pháp luật: Lê Danh Bắc
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Công ty TNHH Trí nam

Mã số thuế: 5600215486 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Viết Tiến
Địa chỉ: Tổ 01, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN HOàNG LIêN SơN

Mã số thuế: 5600217772 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quyết
Địa chỉ: Số nhà 25, Tổ dân phố 3, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TNHH XUâN LộC ĐB

Mã số thuế: 5600227611 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Hợp tác xã Vận tải và Xây dựng Đức Thịnh

Mã số thuế: 5600229464 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Sông Đà, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THàNH PHúC TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600236609 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Đô
Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Hợp Tác Xã Thủy Sơn

Mã số thuế: 5600237810 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Mai
Địa chỉ: Khu tái định cư Đồi Cao, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Gia Phú Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600239416 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Dũng
Địa chỉ: Bản ổ, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Hợp Tác Xã Hoàng Dũng

Mã số thuế: 5600239487 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Năm
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TNHH NGọC TUệ TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600276023 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuệ
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CôNG TY TNHH NAM LàNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600287201 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lành
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên