Tìm kiếm
Có 20.812 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0100102083-001 - Người đại diện pháp luật: Tôn Quang Liêm
Địa chỉ: 181 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - TổNG CôNG TY Tư VấN XâY DựNG THủY LợI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100103175-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hưng Long
Địa chỉ: Số 7 - Đường Số 4 - Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Cơ Điện

Mã số thuế: 0100103584-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Hiếu
Địa chỉ: 645 Quốc Lộ 13 PK3 P.Hiệp Bình Phước, , Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY XâY DựNG NôNG NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100104267-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quy
Địa chỉ: 84 Đường 11, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ong Trung ương Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100104757-010 - Người đại diện pháp luật: Lương Thu Hằng
Địa chỉ: Số 11 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Số 50-03V

Mã số thuế: 0100109120-029 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chủ
Địa chỉ: 107 Phú Châu P.Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 19-5, Bộ CôNG AN - CHI NHáNH PHươNG NAM

Mã số thuế: 0100110126-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhập
Địa chỉ: 125 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phim Truyện I

Mã số thuế: 0100110133-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Thi
Địa chỉ: Khu Điện ảnh Lô A2 Kha Vạn Cân KP.05 P.Hiệp Bình Chánh, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí ô Tô Thanh Xuân-Xí Nghiệp X 30

Mã số thuế: 0100110648-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫn
Địa chỉ: 585 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG SàI GòN

Mã số thuế: 0100111948-062 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Xuân
Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THủ ĐứC

Mã số thuế: 0100111948-110 - Người đại diện pháp luật: Lê Trường Giang
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thủ Đức

Mã số thuế: 0100112437-062 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Khu Chế xuất Linh Trung I, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáNH KẹO HảI CHâU

Mã số thuế: 0100114184-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Sơn
Địa chỉ: 647/16B Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-081 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Khánh
Địa chỉ: Số 23A và 25 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THủ ĐứC

Mã số thuế: 0100150619-210 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Trung Kiên
Địa chỉ: tầng trệt-số 0.01 TTTM và CH Lan Phương Plaza,Đường 11, KP 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THủ ĐứC

Mã số thuế: 0100230800-078 - Người đại diện pháp luật: Lê Song Thùy Dung
Địa chỉ: 102, LK1-2, đường Đăng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Phân Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng Miền Nam

Mã số thuế: 0100408233-001 - Người đại diện pháp luật: Uông Hồng Sơn
Địa chỉ: 20/5B Quốc Lộ 13, KP3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng Miền Tây

Mã số thuế: 0100408233-016 - Người đại diện pháp luật: Tạ Minh Nghi
Địa chỉ: 20/5B QL13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Hàng Vàng Son

Mã số thuế: 0100417301-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Mỹ Linh
Địa chỉ: 195 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bình Triệu

Mã số thuế: 0100686174-073 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dương
Địa chỉ: 131 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh