Tìm kiếm
Có 274 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ANH SơN TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-842 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Nhung
Địa chỉ: Khối 4A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Chi Nha�Nh Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Phát TaÊI NghêÊ An

Mã số thuế: 0101510857-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VINCONTECH VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0102995918-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Ngọc
Địa chỉ: Khối 1B, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH MTV THàNH KHANG AN

Mã số thuế: 1101897116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Ngân
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 4, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công ty TNHH một thành viên xi măng Thanh Sơn

Mã số thuế: 2900324762 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Bảo
Địa chỉ: Xóm 10 xã Hội Sơn, , Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY LợI TâY NAM NGHệ AN

Mã số thuế: 2900325036 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 6B - Thị trấn Anh Sơn, , Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG SôNG LAM

Mã số thuế: 2900325043 - Người đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG SôNG LAM 2

Mã số thuế: 2900325156 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Khởi
Địa chỉ: Km số 62-Quốc lộ 7, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn

Mã số thuế: 2900326015 - Người đại diện pháp luật: Ngũ Văn Trị
Địa chỉ: Khối 6B Thị trấn Anh Sơn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công Ty TNHH Vàng Bạc Thành Đào

Mã số thuế: 2900328358 - Người đại diện pháp luật: Đậu Trường Thành
Địa chỉ: Nhà ông Thành, khối 4, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Chi cục Thuế Tây Nghệ II

Mã số thuế: 2900330364-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Canh Hương
Địa chỉ: Thị Trấn Anh Sơn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Trường Nghĩa

Mã số thuế: 2900369763 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nghĩa
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Nghĩa, khối 2, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Oanh

Mã số thuế: 2900437011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Xóm 8- Xã Đỉnh sơn, , Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công ty TNHH xăng dầu và thương mại Hoàng Hường

Mã số thuế: 2900465837 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoàng
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN CHUNG THUý

Mã số thuế: 2900466848 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thuý
Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Thúy, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Doanh nghiệp TN Kim Sơn

Mã số thuế: 2900507244 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà bà Trí Xóm 2 NM xi măng 12/9 xã Hội Sơn, , Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công ty TNHH Kim Long Vang

Mã số thuế: 2900545659 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Giáp
Địa chỉ: Nhà ông Võ Văn Giáp xóm 11 xã Long Sơn, , Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH Y Tế TâY AN

Mã số thuế: 2900549491 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngân
Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Ngân, khối 6A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Hùng Vương

Mã số thuế: 2900556964 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

Công Ty TNHH Dung Cơ

Mã số thuế: 2900567437 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cơ
Địa chỉ: Khối 1B, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An