Tìm kiếm
Có 564 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Hải Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100229499-002 - Người đại diện pháp luật: Lý Hoàng Trung Quyền
Địa chỉ: Đường ven Sông Hậu, ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Lấp Vò Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100686174-873 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trường Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Thạnh 1, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TâN LONG TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100978593-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chánh Trung
Địa chỉ: Đường ven Sông Hậu, ấp An Ninh, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH VNF1- ĐồNG BằNG SôNG CửU LONG, CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI - BáN Lẻ VNF1

Mã số thuế: 0102773175-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI SàI GòN - TNHH MộT THàNH VIêN - SATRA ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0300100037-018 - Người đại diện pháp luật: ông Huy Thọ
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Đại Diện Cảng Vụ Đường thuỷ Nội Địa Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0301456910-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Toàn
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Phú, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LấP Vò

Mã số thuế: 0302567652-124 - Người đại diện pháp luật: Kim Ri
Địa chỉ: Số 661B, Khóm Bình Thạnh I, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Phú An

Mã số thuế: 0302612778-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Số 126A, ấp Hưng Lợi Đông, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐA QUốC GIA I.D.I

Mã số thuế: 0303141296 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chung
Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thảo Minh Châu

Mã số thuế: 0303560032-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Giang
Địa chỉ: Số 285, quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lê Minh - Xưởng Cơ Khí Lấp Vò

Mã số thuế: 0305617710-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ LONG HưNG

Mã số thuế: 0310370459-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Chánh
Địa chỉ: ấp Hưng Thành Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Chi Nhánh Tại Đồng Tháp - Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Hải Sản Sạch

Mã số thuế: 0312716945-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thưởng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 60

Mã số thuế: 0312985881-010 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: ấp Bình Hiệp A, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 62

Mã số thuế: 0312985881-020 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 274, ấp An Bình, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 110

Mã số thuế: 0312985881-035 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 146A Đường Đất Sét, ấp An Hòa, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH 1 LấP Vò - CôNG TY TNHH LươNG THựC CAO MINH

Mã số thuế: 0313053169-001 - Người đại diện pháp luật: Hình Tăng Trung Hậu
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH XăNG DầU HợP TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0313332532-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tấn Thách
Địa chỉ: Đường ĐT 848, ấp An Ninh, Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ALAVI TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0313538357-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN LONG NGHĨA
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ LUB OIL - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0314288438-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phòng
Địa chỉ: Số 127, Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Phú, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp