Tìm kiếm
Có 266 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH TâN VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-641 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Tân Thuận, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH BìNH TâN VĩNH LONG

Mã số thuế: 0301103908-153 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 15, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0304186356-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Đào
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư Vĩ LONG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0305559441-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 3766 tổ 14, ấp Thành Công, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU KK OIL - CửA HàNG XăNG DầU Số 40 TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0314467155-005 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 97, Tờ bản đồ số 22, Tổ 19, ấp Thành Quới, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU KK OIL - CửA HàNG XăNG DầU Số 41 TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0314467155-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 231, Tờ bản đồ số 12, Tổ 1, ấp Thành Hưng, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NăNG LượNG HOàNG GIA - CửA HàNG XăNG DầU Số 1

Mã số thuế: 0314807644-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tùng
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THU THậP CUNG CấP THôNG TIN THàNH LONG

Mã số thuế: 0315114106-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Thành Qưới, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV TM DV XD BảO CHâU

Mã số thuế: 0315300293-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Danh
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Thành Trí, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XăNG DầU MIềN NAM - CửA HàNG XăNG DầU KINH Tư

Mã số thuế: 1101785476-013 - Người đại diện pháp luật: Vương Lê Anh Tú
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Hòa Hiệp, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Huỳnh Thành Đạt

Mã số thuế: 1400818218 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tuân
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Hòa Thuận, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NGọC Nữ DUY KHáNH

Mã số thuế: 1402092330-001 - Người đại diện pháp luật: LÝ HÙNG CHƯƠNG
Địa chỉ: Thửa đất số 68, Tờ bản đồ số 22, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Vinh

Mã số thuế: 1500205705 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: Số 273 tổ 10, ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TIệM VàNG KIM MINH (DNTN)

Mã số thuế: 1500210430 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Khanh
Địa chỉ: Số 1556 Tổ 6, Khóm Tân Lợi, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TâN HIệP HươNG

Mã số thuế: 1500210751 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Số 1334 tổ 8, ấp Tân Vinh, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Tiệm Vàng Việt Thành (Dntn)

Mã số thuế: 1500210889 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Số 1586/7, tổ 7, ấp Tân Lợi, Thị trấn Tân Quới , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Tiệm Vàng Tư Thắng (Dntn)

Mã số thuế: 1500212131 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thắng
Địa chỉ: Số 98/1 tổ 6, ấp Hòa Bình, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Tiệm Vàng Nguyễn Bé (Dntn)

Mã số thuế: 1500213230 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trung
Địa chỉ: Số 076 tổ 3, ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng

Mã số thuế: 1500214812 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lài
Địa chỉ: Số 1173 tổ 17, ấp Thành Quới, , Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Tiệm Vàng Trác (Dntn)

Mã số thuế: 1500215894 - Người đại diện pháp luật: Đặng Kim Quang
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long