Tìm kiếm
Có 592 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Quận ô Môn Cần Thơ

Mã số thuế: 0100686174-830 - Người đại diện pháp luật: Phan Chí Hùng
Địa chỉ: Quốc Lộ 91, KV 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0108705686-027 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 50, Quốc lộ 91, Khu vực Thới Hư, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM DINH DưỡNG NUTRI BORN VIệT NAM

Mã số thuế: 0108899689 - Người đại diện pháp luật: Vu Van Tu
Địa chỉ: 441 đường Tôn Đức Thắng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THAN MIềN NAM VINACOMIN - Xí NGHIệP THAN HậU GIANG

Mã số thuế: 0300383956-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Cường
Địa chỉ: Khu vực Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Thành Phố Cần Thơ

Mã số thuế: 0300507707-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyến Thanh Long
Địa chỉ: Lô số 15-16 Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SIAM CITY CEMENT (VIệT NAM) - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0300608568-002 - Người đại diện pháp luật: Philippe Bernard Richart
Địa chỉ: Lô số 2.23, đường số 7, Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi nhánh Cty Pepsico Việt Nam tại TP Cần Thơ

Mã số thuế: 0300816663-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 2.19B,2.19D,2.19D1- KCN Trà Nóc 2, P Phước Thới, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH ô MôN

Mã số thuế: 0302567652-114 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Đúng
Địa chỉ: 203, đường 26/3, khu vực 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CHI NHáNH TạI ô MôN - CôNG TY TNHH VậN TảI VăN LANG

Mã số thuế: 0302632365-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tòng Phước
Địa chỉ: Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 8, KV12, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Giày Da An Thịnh Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0302721086-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Quốc Lộ 91, Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY TNHH ĐứC TRườNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0303853141-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: KV Thới Lợi, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Miền Nam - Cửa Hàng Gas Số 1

Mã số thuế: 0304667885-014 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thái Long
Địa chỉ: Số 992, Lô G1, đường Châu Văn Liêm, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH KHí MIềN NAM - CHI NHáNH MIềN TâY

Mã số thuế: 0305097236-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hòa
Địa chỉ: Lô II.5, II.6, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thép Việt Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0305433061-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Quang
Địa chỉ: Lô 2-10C, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN NAM SON - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0306228682-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công Nhuệ Chí
Địa chỉ: Số 442, Đường Tôn Đức Thắng, KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HóA CHấT Và VậT LIệU XâY DựNG MINH PHú

Mã số thuế: 0306750458-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Tiến Khoa
Địa chỉ: KV Thới Đông, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi nhánh Cty TNHH Sản xuất trà và cà phê Nguyên Huy

Mã số thuế: 0309233835-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huệ
Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHIệP XUấT NHậP KHẩU ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0310103090-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Yến
Địa chỉ: Lô 2.9A6 đường số 6 � Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và MôI TRườNG NAM KHANG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0310215911-001 - Người đại diện pháp luật: Yang Tuấn An
Địa chỉ: Lô 2.9A6, đường số 6, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn - Xí Nghiệp Xăng Dầu Dầu Khí Cần Thơ

Mã số thuế: 0310496966-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Hùng
Địa chỉ: Lô 2.7 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ