Tìm kiếm
Có 356 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thới Bình Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-316 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tòng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TLT VIệT NAM

Mã số thuế: 0106016546-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuấn
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny - Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu số 28

Mã số thuế: 0304568757-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Ny
Địa chỉ: Thửa đất số 716, tờ bản đồ số 9, ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny - Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu số 26

Mã số thuế: 0304568757-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Ny
Địa chỉ: Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 3, khóm 2, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Duy Anh Tại Cà Mau

Mã số thuế: 0305453660-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hồng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHáNH TạI Cà MAU - CôNG TY TNHH SX -TM THáI TRUNG

Mã số thuế: 0305793843-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tấn Thanh
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THUỷ SảN RồNG XANH

Mã số thuế: 0313795587-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khem
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Thành Hưng

Mã số thuế: 1101042174-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Mưa
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiến Thành

Mã số thuế: 1700137900-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp 3, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi nhánh 2 Công ty Cổ Phần Thuỷ sản Vinh Cường

Mã số thuế: 1700537465-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Nhan
Địa chỉ: ấp Kinh 5, xã Tân Phú, , Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đạt Thiều Phúc Hậu

Mã số thuế: 1701987675-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Đạt
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT TôM GIốNG TRươNG MẫN

Mã số thuế: 1702185240-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Út
Địa chỉ: ấp Lê Giáo, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN THị KHUê

Mã số thuế: 2000206244 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Khuê
Địa chỉ: ấp 6, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Kim Qui

Mã số thuế: 2000208072 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Qui
Địa chỉ: ấp Nhà Máy A, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN Ngọc Tỷ

Mã số thuế: 2000208509 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 xã Trí Phải, , Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi nhánh Ngọc Tỷ 2

Mã số thuế: 2000208509-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tỷ
Địa chỉ: ấp 1, xã Trí Phải, , Huyện Thới Bình, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Năm Đoàn

Mã số thuế: 2000211036 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Đoàn
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN úT DậY

Mã số thuế: 2000212079 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Tiếp
Địa chỉ: Số 68, Cầu Tài Phến, ấp 5, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Chi Nhánh út Dậy II

Mã số thuế: 2000212079-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Được
Địa chỉ: Cầu số 4, ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thành Phát

Mã số thuế: 2000212417 - Người đại diện pháp luật: Liêu Ngọc Nga
Địa chỉ: Số 347, lô B, khóm 8, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau