Tìm kiếm
Có 723 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LươNG TàI BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-561 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Đại
Địa chỉ: Số 97 Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Luyện Cán Thép Sóc Sơn

Mã số thuế: 0101314203 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuyến
Địa chỉ: Km 22+600, tỉnh lộ 280, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Trung tâm dạy nghề và ứng dụng công nghệ CTA

Mã số thuế: 0101849167-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Nhiên Đậu, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THáI LINH TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: 0101856284-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CHI NHáNH NHà MáY HEKO DOOR - CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG TRườNG HINH

Mã số thuế: 0101886169-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Viết Hinh
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CHI NHáNH BắC NINH - CôNG TY TNHH CINVEN

Mã số thuế: 0104354003-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Toan
Địa chỉ: Thôn Thái Trì, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Ngọc Thành - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: 0104628173-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Bích
Địa chỉ: (Thuê xưởng Thêu Dệt) Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Viện nghiên cứu phát triển Mekong

Mã số thuế: 0106115674 - Người đại diện pháp luật: Phùng Đức Tùng
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hương, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ZORO AYA

Mã số thuế: 0107977077 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đan Quế (Nhà ông Nguyễn Văn Trường), Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH WINFAST VIệT NAM - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0108258283-001 - Người đại diện pháp luật: ĐOÀN VĂN THIỆP
Địa chỉ: Thôn Duyện Dương, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CHI NHáNH BắC NINH - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN D'.VUITTON

Mã số thuế: 0108374138-001 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN ĐẠT
Địa chỉ: Đường Phạm Quang Tiến, Thôn Kim Đào, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN VăN Vũ

Mã số thuế: 0305834497 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Vũ
Địa chỉ: Khu bệnh Viện,Thôn Phượng Giáo, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TUấN TáM

Mã số thuế: 0800914940-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tám
Địa chỉ: Thôn Kim Đào, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Phòng Tài chính - Kế hoạch Lương Tài

Mã số thuế: 2300142785 - Người đại diện pháp luật: Phòng Tài chính - Kế hoạch Gia lương
Địa chỉ: Phá lãng, , Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Phòng Tư pháp huyện Lương Tài

Mã số thuế: 2300142827 - Người đại diện pháp luật: Phòng Tư pháp huyện Lương Tài
Địa chỉ: Phá lãng, , Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

UBND xã Lai Hạ

Mã số thuế: 2300142922 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Lai Hạ
Địa chỉ: Xã Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

UBND xã Trung Kênh

Mã số thuế: 2300143242 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Trung Kênh
Địa chỉ: Xã Trung Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

UBND xã Phú Lương

Mã số thuế: 2300143309 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Phú Lương
Địa chỉ: Xã Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

UBND Thị trấn Thứa

Mã số thuế: 2300143330 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Phá Lãng
Địa chỉ: Thị trấn Thứa, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

UBND xã Quảng Phú

Mã số thuế: 2300143394 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Quảng Phú
Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh