Tìm kiếm
Có 80 kết quả tìm kiếm
VăN PHòNG ĐạI DIệN TổNG CôNG TY SôNG Đà - BAN ĐIềU HàNH Dự áN THủY ĐIệN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100105870-067 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Trường
Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NậM NHùN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-961 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Sông Đà 908 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9 Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0100845515-020 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Đại
Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Xí Nghiệp I- Công Ty Cổ Phần Sci

Mã số thuế: 0101405355-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nam Khánh Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0106451570-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Nguyện
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THUỷ ĐIệN NậM BAN 2

Mã số thuế: 0106519772 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thành
Địa chỉ: Bản Nậm ô, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CHI NHáNH SôNG Đà 6.04 - CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 6 TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 4400135552-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Sông Đà 705 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7

Mã số thuế: 5400105091-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đắc Thành
Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Long Tỉnh Điện Biên Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5600252488-003 - Người đại diện pháp luật: Triệu Thị Kim Vân
Địa chỉ: Bản Chang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Xí Nghiệp Sông Đà 10.4 Trực Thuộc Công Ty Cổ Phần Sông Đà 10

Mã số thuế: 5900189357-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Hải
Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Miền Núi Tại Huyện Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200000576-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Công Ty TNHH Kim Cương Lai Châu

Mã số thuế: 6200005870 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Minh
Địa chỉ: Bản Chang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Đăng Tại Huyện Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200010503-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bình Đẳng
Địa chỉ: Bản Phiêng Pá Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV ĐứC CườNG

Mã số thuế: 6200014000 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tiến Cường
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Mạnh Tiến

Mã số thuế: 6200033067 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Loan
Địa chỉ: Bản Pa Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Thắng Lợi Tại Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200044492-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Ngọc
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyên Vũ

Mã số thuế: 6200046926 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Khu Chợ Trung Tâm, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CôNG TY TNHH THươNG MạI & XâY DựNG KHáNH PHáT

Mã số thuế: 6200061610 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Lâm
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG & THươNG MạI TRà PHươNG

Mã số thuế: 6200063590 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hiển
Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ & XâY DựNG NHậT MINH

Mã số thuế: 6200063907 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Huy
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu