Tìm kiếm
Có 1.810 kết quả tìm kiếm
CN Công Ty CP Ong Trung ương - Xí Nghiệp Ong Bảo Lộc

Mã số thuế: 0100104757-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 104 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100111948-127 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đắc
Địa chỉ: Số 01-03, đường 28 tháng 3, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100112437-173 - Người đại diện pháp luật: PHAN NAM BÌNH
Địa chỉ: Số 452 đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bảo Lộc

Mã số thuế: 0100150619-094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Don
Địa chỉ: Số 52, Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100283873-124 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hậu
Địa chỉ: Số 33 - 35 đường Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH TâN HồNG - CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0100520965-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hùng Khanh
Địa chỉ: Số 80 đường Phạm Ngọc Thạch, Khu Công nghiệp Hà Giang, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố BảO LộC LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-199 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Anh Thư
Địa chỉ: Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HOàNG HảI - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0101226356-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Luận
Địa chỉ: Shop L2-02, Tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo L, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN ETI GLOBAL - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0102718865-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 117/26 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY Cổ PHầN PIZZA NGON

Mã số thuế: 0104115527-022 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Hội
Địa chỉ: Siêu thị Coop Mart, Tháp Nước, Đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CôNG TY THủY ĐIệN ĐồNG NAI 5 - TKV - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0104297034-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Số 10 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy Hà
Địa chỉ: 83 Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY TNHH DầU KHí Hà THàNH

Mã số thuế: 0106150213-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Km 152+800, quốc lộ 20, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BIBOMART LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0106384726-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Số nhà 81 đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH VINFAST

Mã số thuế: 0107894416-006 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hải Yến
Địa chỉ: Vincom Plaza Bảo Lộc, số 83 Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BIBOMART TM LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0108024302-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Số nhà 81 đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINFAST

Mã số thuế: 0108926276-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 83 Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY NHà Bè - CôNG TY Cổ PHầN - Xí NGHIệP MAY BảO LộC

Mã số thuế: 0300398889-010 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thanh Long
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY 28 - CửA HàNG THờI TRANG TạI TỉNH

Mã số thuế: 0300516772-050 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hùng
Địa chỉ: Gian hàng Belluni; L2-04B, TTTM Vincom Plaza Bảo Lộc; số 83, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VàNG BạC Đá QUý PHú NHUậN - CHI NHáNH PNJ BảO LộC

Mã số thuế: 0300521758-085 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiệu Nhã
Địa chỉ: Shop 09, tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Bảo Lộc, khu tháp nướ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng