Tìm kiếm
Có 385 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú LươNG THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100686174-849 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Huệ
Địa chỉ: Tổ dân phố Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty cổ phần ban tích tại tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100988168-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đắc Đạt
Địa chỉ: Xóm Cây Châm, xã Động Đạt., , Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CHI NHáNH DệT MAY THáI NGUYêN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TâN ý

Mã số thuế: 0104519865-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Xóm Làng Đông, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN MAY MặC XUấT NHậP KHẩU THáI DươNG

Mã số thuế: 0105746620 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thương Hiền
Địa chỉ: Xóm Làng Đông, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Mặc Xuất Nhập Khẩu Thái Dương Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0105746620-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Xóm Làng Đông, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN SAPALI - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0106791111-002 - Người đại diện pháp luật: NGÔ HỮU HƯNG
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Văn Phòng Đại Diện Thái Nguyên Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Bắc Trung Nam

Mã số thuế: 0107024959-003 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Vân
Địa chỉ: Tiểu khu Cầu Trắng, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CHI NHáNH - CôNG TY CP TổNG CôNG TY KHOáNG SảN XâY DựNG DầU KHí NGHệ AN TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2901276166-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GANG THéP THáI NGUYêN Mỏ THAN PHấN Mễ

Mã số thuế: 4600100155-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tú
Địa chỉ: Tổ dân Phố Giang Sơn, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Doanh nghiệp xăng dầu Mạnh Hùng

Mã số thuế: 4600150364 - Người đại diện pháp luật: Đào Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xã Cổ Lũng, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên chè Phú Lương

Mã số thuế: 4600150822 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Ao Trám, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XăNG DầU SINH THANH

Mã số thuế: 4600151128 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh
Địa chỉ: Phố Giang Khánh, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc- VINACOMIN

Mã số thuế: 4600200833 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Tân
Địa chỉ: Xóm Sơn cẩm, xã Sơn cẩm, , Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Trung tâm sát hạch lái xe

Mã số thuế: 4600200833-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Tân
Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, , Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XăNG DầU VIệT HOàNG

Mã số thuế: 4600205750 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Hóa
Địa chỉ: Xóm Gốc Vải, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lợi

Mã số thuế: 4600232112 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Lợi
Địa chỉ: xóm Tân Hòa, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và VậN TảI AN HUY

Mã số thuế: 4600241565 - Người đại diện pháp luật: Phan Quang Huy
Địa chỉ: Xóm Đồi Chè, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân Mai Bình

Mã số thuế: 4600242174 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoà
Địa chỉ: Xóm Bằng Ninh, Yên Ninh, , Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh

Mã số thuế: 4600260053 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thuỷ
Địa chỉ: Tiểu khu Thác Lở - thị trấn Đu, , Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XăNG DầU TUấN THàNH

Mã số thuế: 4600265189 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Xo�m Phu� Tha�nh, Xã Hợp Thành, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên