Tìm kiếm
Có 138 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BắC Hà LàO CAI

Mã số thuế: 0100686174-924 - Người đại diện pháp luật: Tráng Thín Phấn
Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHáNH SôNG Đà 905 - CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 9

Mã số thuế: 0100845515-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn Phiêng Mỵ, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN BắC Nà

Mã số thuế: 0102141313 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Đạt
Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XăNG DầU MIềN BắC-TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0106926908-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Trần Linh
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu số 58, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG BắC Hà - SI MA CAI

Mã số thuế: 5300100163-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hân
Địa chỉ: , Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Chi cục thuế huyện Bắc Hà

Mã số thuế: 5300138174-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Bắc Hà, , Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Ban quản lý chợ văn hóa huyện Bắc Hà

Mã số thuế: 5300140159 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ văn hóa Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND thị trấn Bắc Hà

Mã số thuế: 5300140166 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Bắc Hà, , Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND xã Bảo Nhai

Mã số thuế: 5300142646 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Bảo Nhai, , Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND xã Cốc Ly

Mã số thuế: 5300142653 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Cốc Ly, , Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO HUYệN BắC Hà

Mã số thuế: 5300142727 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tiến
Địa chỉ: TDP Nậm Săt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Phòng tư pháp Bắc hà

Mã số thuế: 5300144379 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP Nậm Sắt II, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

ủy ban Nhân dân xã Na Hối

Mã số thuế: 5300145277 - Người đại diện pháp luật: Sùng Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Na áng B, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CôNG TY TNHH ANH NGUYêN

Mã số thuế: 5300145291 - Người đại diện pháp luật: Vũ Kim Hải
Địa chỉ: Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công Ty TNHH Bắc Hà

Mã số thuế: 5300148197 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Anh
Địa chỉ: Nhà ông Anh, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CôNG TY TNHH CAO Hà

Mã số thuế: 5300199177 - Người đại diện pháp luật: Long Vĩnh Bằng
Địa chỉ: Nhà ông Long Vĩnh Bằng, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công Ty TNHH Việt Cường

Mã số thuế: 5300200591 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Ngã 5 - Thị Trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công Ty TNHH Trường Thành

Mã số thuế: 5300200601 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Trường Thành, ngã 5, tổ Lương Thực, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công Ty TNHH 1-5

Mã số thuế: 5300200908 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Ngữ
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Ngữ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công Ty TNHH Minh Quang

Mã số thuế: 5300200915 - Người đại diện pháp luật: Phùng Minh Vinh
Địa chỉ: SN 327, đường 20/9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai