Tìm kiếm
Có 247 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ ĐIệN XâY DựNG - CTCP TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100102887-013 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 94A, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LạC DươNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-434 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 169 đường LangBiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0106827752-004 - Người đại diện pháp luật: Hà Long Thành
Địa chỉ: Tiểu khu 121, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Nam

Mã số thuế: 0301400322-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Vương
Địa chỉ: Tiểu khu 94A - thôn Đạ Cháy, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HIệP PHú

Mã số thuế: 0302194979-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Đông
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Báo Đáp

Mã số thuế: 0302567356-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hảo
Địa chỉ: Lô số 1, ấp Lát, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Đất Việt - Nông Trại Sản Xuất ứng Dụng Nô

Mã số thuế: 0302917610-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Tiểu khu 118, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Vương Nhân

Mã số thuế: 0303707983 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THủY HOàNG NGUYêN

Mã số thuế: 0304446371-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Tiểu khu 143, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI VạN XUâN

Mã số thuế: 0309788996 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Xuân
Địa chỉ: Tiểu khu 145, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vạn Xuân Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0309788996-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Xuân
Địa chỉ: Tiểu khu 145, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư NGọC BíCH

Mã số thuế: 0310229086-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU PHúC LâM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0312604769-007 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH NGỌC ANH
Địa chỉ: Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 04, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM HIKARI

Mã số thuế: 0313656840-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ MAI
Địa chỉ: Khu nông nghiệp công nghệ cao, ấp Lát, Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH EP - CôNG TY TNHH EXPAT RENTALS

Mã số thuế: 0313671655-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhài
Địa chỉ: Số 60 đường Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ORLAR VIệT NAM

Mã số thuế: 0314633028-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN PHÚ
Địa chỉ: Khu sản xuất nông nghiệp Công nghệ cao, ấp Lát, thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DALAT ANPHA FARM - TRANG TRạI SảN XUấT NôNG NGHIệP

Mã số thuế: 0314918150-001 - Người đại diện pháp luật: TẠ HỒNG LÊ
Địa chỉ: Thôn Păng Tiêng, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DA LAT TRAVEL AND TOUR - SHANTI RESORT

Mã số thuế: 0315853315-001 - Người đại diện pháp luật: SHARIF SALAHUDDIN
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 4201705430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Thạch Thảo
Địa chỉ: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CHAPPI MOUNTAINS COFFEE - CôNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 4201705430-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng