Tìm kiếm
Có 157 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CON CUôNG TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-843 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Ngọc
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Công Ty TNHH Thương Mại An Thành - Chi Nhánh Nghệ An

Mã số thuế: 0200288628-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Chuyền
Địa chỉ: Nhà máy bột giấy Tân Hồng, Thôn Bãi Văn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Con Cuông

Mã số thuế: 2900326110 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lam
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thảo

Mã số thuế: 2900328580 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hùng.
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, khối 6, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Hợp tác xã công nghiệp và Xây dựng Tăng Vinh

Mã số thuế: 2900479614 - Người đại diện pháp luật: Tăng Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Văn Thắng Thôn Quyết Tiến, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng đoàn kết

Mã số thuế: 2900479621 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 8- Thị trấn, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

HTX Xây dựng Thành Công

Mã số thuế: 2900494605 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 2 Xã Bồng Khê, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

Công ty TNHH XD Phúc Hưng Trường Thịnh

Mã số thuế: 2900494612 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà ông Hường khối 2 Thị trấn Con Cuông, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

Hợp tác xã Đồng Tiến

Mã số thuế: 2900494637 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hồng Hiệp
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND xã Môn Sơn

Mã số thuế: 2900539863 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Hoa
Địa chỉ: UBND xã Môn Sơn, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND xã Lục Dạ

Mã số thuế: 2900539870 - Người đại diện pháp luật: Lô Thị Mậu
Địa chỉ: UBND xã Lục Dạ, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND xã Thạch Ngàn

Mã số thuế: 2900539888 - Người đại diện pháp luật: Ngân Xuân Nhung
Địa chỉ: UBND xã Thạch Ngàn, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

DV nhà khách UBND huyện Con Cuông

Mã số thuế: 2900570447 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hải
Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Con Cuông, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN TàI NHUNG

Mã số thuế: 2900584841 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Nhà ông Tài, khối 4, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND xã Lạng Khê

Mã số thuế: 2900584859 - Người đại diện pháp luật: Vi Đình Tuyển
Địa chỉ: Bản piềng khử xã Lạng Khê, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND xã Châu Khê

Mã số thuế: 2900584866 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Luyến
Địa chỉ: Khe choăng Xã Châu Khê, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

UBND Thị trấn Con Cuông

Mã số thuế: 2900596371 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Thị trấn Con Cuông, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

Vườn quốc gia Pù Mát

Mã số thuế: 2900608468 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhân
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành xã Chi Khê, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

Công ty cổ phần xây dựng Lê Hoàng

Mã số thuế: 2900772789 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Việt
Địa chỉ: Nhà ô Việt thôn Liên Tân xã Bồng Khê, , Huyện Con Cuông, Nghệ An

CôNG TY CP MườNG QUạ

Mã số thuế: 2900783565 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dương
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Dương, xóm Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An