Tìm kiếm
Có 2.539 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC THườNG TíN

Mã số thuế: 0100101114-033 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Thắng
Địa chỉ: Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chi nhánh C.Ty cổ phần xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao động - Xí nghiệp xây dựng 4

Mã số thuế: 0100103217-004 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quang Diên
Địa chỉ: Duyên thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Trường trung cấp nghề Việt Tiệp

Mã số thuế: 0100103217-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Đang
Địa chỉ: Xã Duyên Thái, , Huyện Thường Tín, Hà Nội

C/N Cty cổ phần SX & TM Đại Thanh - Nhà máy gốm XD thống nhất

Mã số thuế: 0100106514-003 - Người đại diện pháp luật: nguyen van hong
Địa chỉ: Xã Thống Nhất,, , Huyện Thường Tín, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN IN BA ĐìNH - TRUNG TâM TEM Và VậT LIệU CHốNG GIả

Mã số thuế: 0100110278-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Phi Long
Địa chỉ: Số 08 Lô 8 Điểm Công nghiệp Làng nghề sơn mài Hạ Thái, thôn, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Xưởng cơ khí công ty TNHH Kỳ Nam

Mã số thuế: 0100381077-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Liêm
Địa chỉ: Thôn Ninh xá - Xã Ninh sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THườNG TíN Hà NộI II

Mã số thuế: 0100686174-384 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiền
Địa chỉ: Số nhà 116, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SINO VIệT NAM

Mã số thuế: 0100736347-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Huệ
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp

Mã số thuế: 0100778770 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Phương
Địa chỉ: Thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên

Mã số thuế: 0100786940-048 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ YÊN
Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, , Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng tại Hà Nội

Mã số thuế: 0100908469-004 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Hà
Địa chỉ: Km 25, quốc lộ 1A, xã Thắng Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

NHà MáY SảN XUấT BAO Bì NHựA - CôNG TY TNHH ĐứC TấN SàI GòN

Mã số thuế: 0100956705-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Tấn
Địa chỉ: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Cty TNHH một thành viên CN ô tô xe máy Việt Trung - Hà Tây

Mã số thuế: 0101025346-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Lưu Huy
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Văn giáp, Xã văn bình,, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CôNG TY TNHH CườNG & THịNH

Mã số thuế: 0101030071 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT HàNG MAY MặC VIệT HUY

Mã số thuế: 0101091638 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hải Linh
Địa chỉ: Thôn Nỏ Bạn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng may mặc Việt Huy

Mã số thuế: 0101091638-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Thôn Nỏ Bạn, xã Vận Tảo,, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Tân Trường Sơn Tại Hà Tây

Mã số thuế: 0101131390-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và TRIểN KHAI CôNG NGHệ AN THàNH

Mã số thuế: 0101142466 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Thôn Nhị Khê, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CHế TạO BIếN THế Và THIếT Bị ĐIệN Hà NộI

Mã số thuế: 0101143526 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thành
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CHI NHáNH Hà TâY- CôNG TY TNHH Cơ KHí THươNG MạI VIệT HOàNG (CHUYểN Từ Hà TâY Về, Số Cũ: 0312000092)

Mã số thuế: 0101157367-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Sâm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội