Tìm kiếm
Có 1.238 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC ĐIệN BIêN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-021 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 904, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 3, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIốNG LâM NGHIệP TRUNG ươNG TạI ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100102566-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Tại Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100103785-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Uyên
Địa chỉ: Số nhà 04, Tổ dân phố 9, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

VIETTEL ĐIệN BIêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-076 - Người đại diện pháp luật: Vi Tiến Cường
Địa chỉ: Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100111948-155 - Người đại diện pháp luật: Lã Văn Vinh
Địa chỉ: Số 07, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100150619-017 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Đại Dương
Địa chỉ: Số nhà 888, Tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - XUấT NHậP KHẩU BEMES

Mã số thuế: 0100641455 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Thản
Địa chỉ: Số 514, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-220 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Kính
Địa chỉ: Số nhà 884, Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-570 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Thuần
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố ĐIệN BIêN PHủ

Mã số thuế: 0100686174-574 - Người đại diện pháp luật: Thào Thị Dê Dung
Địa chỉ: Số nhà 546, Tổ dân phố 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

MOBIFONE TỉNH ĐIệN BIêN - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MO

Mã số thuế: 0100686209-137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Khánh
Địa chỉ: Số nhà 716, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 2, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100695387-070 - Người đại diện pháp luật: Đàm Xuân Triệu
Địa chỉ: Số 10 - Tổ 24 , đường Tôn Thất Tùng, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội Tại Điện Biên

Mã số thuế: 0101175912-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Phúc
Địa chỉ: Số nhà 33, Tổ dân phố 11, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vĩnh Phát Hà Nội Tại Điện Biên

Mã số thuế: 0101249931-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Đại
Địa chỉ: Số nhà 02A, Tổ dân phố 4, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Tam Hiệp Tại Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0101324240-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 16a, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Kỹ THUậT & XâY DựNG HồNG Hà CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0101436032-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Ca
Địa chỉ: Số Nhà 65, Tổ Dân Phố13, Đường Trường Chinh, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH NGầM VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0101509121-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Lợi
Địa chỉ: Số nhà 86, Tổ dân phố 6, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Công ty Bảo việt Điện Biên

Mã số thuế: 0101527385-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Số nhà 21, đường Trần Đăng Ninh, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CHI NHáNH ĐIệN BIêN - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-066 - Người đại diện pháp luật: LÊ THANH BÌNH
Địa chỉ: Số 584, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi nhánh công ty CP Molybden Việt Nam tại Điện Biên

Mã số thuế: 0102119727-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Huy
Địa chỉ: Số nhà 37, phố 17, phường Mường Thanh,, , TP Điện Biên Phủ, Điện Biên