Tìm kiếm
Có 1.901 kết quả tìm kiếm
VIETTEL TâY NINH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tú
Địa chỉ: Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Công ty Bảo hiểm PJICO Tây Ninh

Mã số thuế: 0100110768-050 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Năng
Địa chỉ: Số 133 đường 30/4, KP4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100111948-032 - Người đại diện pháp luật: Trương Thành Long
Địa chỉ: Số 247 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG TâY NINH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-055 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, KP1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0100112437-070 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Sự
Địa chỉ: Số 313, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0100112620-034 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Vũ
Địa chỉ: số 569, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100150619-059 - Người đại diện pháp luật: Trương Hồng Nhựt
Địa chỉ: Số 492, đường 30/4, khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100230800-055 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Dân
Địa chỉ: Số 366 - 368, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM-CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100233488-050 - Người đại diện pháp luật: Phan Hùng Xuân
Địa chỉ: L4, L5 khu Shophouse MBLAND, đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100283873-082 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trung Việt
Địa chỉ: Số 360-362, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-774 - Người đại diện pháp luật: Cao Tấn Trình
Địa chỉ: Số 468, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

MOBIFONE TỉNH TâY NINH - CHI NHáNH CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 8

Mã số thuế: 0100686209-095 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 191, Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CửA HàNG KFC BA MươI THáNG Tư - TâY NINH

Mã số thuế: 0100773885-088 - Người đại diện pháp luật: PORNCHAI THURATUM
Địa chỉ: 402 � 404 đường Ba Mươi Tháng Tư, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Tây Nam

Mã số thuế: 0100774631-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lợi
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NHậT ANH-CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100776420-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Bá Vinh
Địa chỉ: Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CHI NHáNH TâY NINH - CôNG TY TNHH TâN PHú

Mã số thuế: 0101048086-024 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Hạnh
Địa chỉ: Lô L2-05 tầng 2 - Trung tâm thương mại Vincom Tây Ninh, Khu, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐạI CHúNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0101057919-020 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Dũng
Địa chỉ: Số 1047, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị TRườNG HọC NAM ANH TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0101403439-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt- Công ty Bảo Việt Tây Ninh

Mã số thuế: 0101527385-053 - Người đại diện pháp luật: Châu Văn Võ
Địa chỉ: số 407, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INAMCO TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0101563859-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Sơn
Địa chỉ: Số 681, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh