Tìm kiếm
Có 343 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Cái Nước Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-318 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Số 7, đường 19/5, khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NGHIêN CứU Và ứNG DụNG CôNG NGHệ TMT "CấP LạI Mã Số DN Từ ĐKKD Số: 0102027910 D

Mã số thuế: 0102021129-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Đức Thọ
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu ánh Ngọc

Mã số thuế: 0106329210-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Minh
Địa chỉ: Số 315, đường Quốc lộ 1A, khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Tại Cà Mau

Mã số thuế: 0305447723-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Rise

Mã số thuế: 0313515938-001 - Người đại diện pháp luật: Trà Thanh Tân
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY LắP TRườNG HảI

Mã số thuế: 0314501889-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Việt
Địa chỉ: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Vật tư Thủy sản Sài Gòn - Chi nhánh Cái Nước

Mã số thuế: 0314641702-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhu
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI Cà MAU

Mã số thuế: 0315661606-033 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ TRẦN QUỐC DUY
Địa chỉ: ấp Hưng Thành, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI AN BìNH PHáT

Mã số thuế: 0801259981 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Địa chỉ: ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CHI NHáNH I - CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CôNG NGHệ MớI ASIA ĐạI Vũ

Mã số thuế: 1101905021-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hằng Ni
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Chi Nhánh Kim Hằng 3

Mã số thuế: 2000107772-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Huyên
Địa chỉ: ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN HOàNG THáM

Mã số thuế: 2000180130 - Người đại diện pháp luật: Trần Bé Chính
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Anh Hào

Mã số thuế: 2000180194 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN BảY CHUYểN

Mã số thuế: 2000180324 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuyển
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Công Lịnh

Mã số thuế: 2000180814 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lệnh
Địa chỉ: Nhà lồng chợ, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thanh Hải

Mã số thuế: 2000180878 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Chợ Cái Nước, khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thái Nguyên

Mã số thuế: 2000180966 - Người đại diện pháp luật: Diệp Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Nhà lồng chợ, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN HữU TíN

Mã số thuế: 2000181127 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hình
Địa chỉ: Nhà lồng chợ, khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM TRANG

Mã số thuế: 2000181173 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Đường Tân Duyệt, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Minh Mính

Mã số thuế: 2000181769 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Mính
Địa chỉ: ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, Cà Mau