Tìm kiếm
Có 228 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LạC SơN HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-756 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Tiến
Địa chỉ: Phố Độc Lập, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TRồNG RừNG NGọC XANH PHú QUý MIềN BắC - CHI NHáNH Hò

Mã số thuế: 0108880399-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Hán
Địa chỉ: Xóm Bún, Xã ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 55 TạI TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0313617136-438 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Phố Tân Giang, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI Lê HOME - CHI NHáNH SảN XUấT HòA BìNH

Mã số thuế: 0314413223-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm Yên Kim, Xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THAN Mỏ VIệT DũNG - NHà MáY GạCH NGóI CAO CấP LạC SơN

Mã số thuế: 2700113027-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Cháy, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG HòA BìNH

Mã số thuế: 5400102862 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Truyện
Địa chỉ: , Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUY HOàNG

Mã số thuế: 5400169962 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bền
Địa chỉ: Xóm Ngã Ba Xưa, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Phòng giáo dục - đào tạo Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191284 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191319 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191326 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: 5400191333 - Người đại diện pháp luật: Quách Khắc Dương
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Trường trung học phổ thông Cộng Hoà

Mã số thuế: 5400191358 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tùng
Địa chỉ: xã Nhân nghĩa, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Trường trung học phổ thông Đại Đồng

Mã số thuế: 5400191365 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tràn - ân Nghĩa, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191372 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Ban quản lý chợ Vụ Bản Huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191397 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Vụ Bản, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND xã Hương Nhượng Huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191421 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bảng
Địa chỉ: xã Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND xã Chí Đạo Huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191439 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Luyến
Địa chỉ: xã Chí Đạo, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND xã ân Nghĩa Huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191478 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Huân
Địa chỉ: xã ân Nghĩa, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND xã Tuân Đạo Huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400191527 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tuân Đạo, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND xã Văn Sơn Huyện Lạc sơn

Mã số thuế: 5400191809 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã văn sơn, , Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình