Tìm kiếm
Có 4.781 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THAN KHáNH HòA - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-024 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hùng
Địa chỉ: Xóm Cao Sơn 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY ĐIệN LựC THáI NGUYêN � CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Dương
Địa chỉ: Số 31, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN - CôNG TY KINH DOANH THAN BắC THáI

Mã số thuế: 0100100689-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiện Toàn
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Công Ty Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ Việt Bắc

Mã số thuế: 0100101072-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Giang
Địa chỉ: Số 9A, đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ THáI NGUYêN-CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ-VINACOMIN

Mã số thuế: 0100101072-032 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Giang
Địa chỉ: Số 9A, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY LâM NGHIệP THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100102012-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Đoan
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Nhà máy Cơ khí 19/5 Chi nhánh tổng công ty khoáng sản - VINACOMIN - Công ty TNHH một thành viên

Mã số thuế: 0100103087-010 - Người đại diện pháp luật: Mạc Ngọc Bách
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VICEM THươNG MạI XI MăNG TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100105694-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Giang
Địa chỉ: Số 56, đường Phú Xá, Tổ 8, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VậT LIệU ĐIệN Và Cơ KHí THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100106634-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ích Hoàng
Địa chỉ: 234A/1 đường Cách mạng tháng Tám, tổ 22, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HFC TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100108159-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Quế Hương
Địa chỉ: Số nhà 68A, tổ 4, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100108656-029 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Tuyên
Địa chỉ: Khu dân cư số 9, Tổ 16, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty xây dựng và phát triển công nghệ mới

Mã số thuế: 0100108737-009 - Người đại diện pháp luật: Chu Hồng Uyên
Địa chỉ: Số 141 - tổ 18B - phường Túc Duyên., , Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

VIETTEL THáI NGUYêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIêÊP -VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-028 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quân
Địa chỉ: Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Công ty bảo hiểm Pjico Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100110768-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Hữu
Địa chỉ: Số 289 đường cách mạng tháng tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100111948-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LưU Xá

Mã số thuế: 0100111948-105 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phương
Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100112437-139 - Người đại diện pháp luật: Trần Thùy Dương
Địa chỉ: Số 10, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100150619-025 - Người đại diện pháp luật: Hà Mậu Quý
Địa chỉ: Số 653, Đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100230800-040 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Kiên
Địa chỉ: Số 64, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100233488-020 - Người đại diện pháp luật: Vũ Chí Dũng
Địa chỉ: số nhà 661, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên