Tìm kiếm
Có 2.310 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậT Tư Và XâY DựNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100104919-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu vực Bình Chánh, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH MIềN TâY NAM Bộ - TổNG CôNG TY 789 (CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN)

Mã số thuế: 0100107613-023 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Hải
Địa chỉ: 588A/22, đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107638-040 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Thạch
Địa chỉ: 179B, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY CầN THơ

Mã số thuế: 0100112437-066 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Phát
Địa chỉ: Lô 30A7A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TâY Đô

Mã số thuế: 0100283873-128 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tướng
Địa chỉ: Số 43 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100520429-053 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 166 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH QUậN BìNH THủY CầN THơ

Mã số thuế: 0100686174-833 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Vinh
Địa chỉ: L03.08-09, KDC Ngân Thuận, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH MOBIFONE THàNH PHố CầN THơ - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG

Mã số thuế: 0100686209-159 - Người đại diện pháp luật: Tăng Tố Thanh
Địa chỉ: Số 199, đường Võ Văn Kiệt, Khu vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Cát Lâm Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0100775522-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: D41, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CN TTTTin & Chuyển giao tiến bộ Sinh học - CITB CầnThơ

Mã số thuế: 0100940977-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 27C Tổ 2,Khu vực Bình Thường A, đường Trường Tiền Bông Vang, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGHĩA HảI

Mã số thuế: 0101104132-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Điều
Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI � CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0101344790-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cần
Địa chỉ: Số 132D Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Chi Nhánh Tại Cần Thơ - Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương

Mã số thuế: 0101381217-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: 162/38/3/6, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY Cổ PHầN HóA DầU QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0101436307-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bình Dương
Địa chỉ: Kho K34, đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH TổNG CôNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP-NHà MáY LPG CầN THơ

Mã số thuế: 0101447725-045 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Cảm
Địa chỉ: Lô số 09, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH HóA DầU CầN THơ - TổNG CôNG TY HóA DầU PETROLIMEX - CTCP

Mã số thuế: 0101463614-005 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Biết
Địa chỉ: Đường trục chính Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Chi nhánh nhựa đường Cần Thơ - Cty TNHH nhựa đường PETROLIMEX

Mã số thuế: 0101463614-012 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Chiến
Địa chỉ: Đường trục chính KCN Trà Nóc 1, P Trà Nóc, , Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và THươNG MạI VIệT HưNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0102165699-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phong
Địa chỉ: 26B Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Công ty bảo hiểm BSH Tây Nam Bộ

Mã số thuế: 0103085460-018 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Kiệt
Địa chỉ: 321 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hàng Không Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ

Mã số thuế: 0103511888-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Duyên
Địa chỉ: 175 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ