Tìm kiếm
Có 372 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MANG THíT VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-640 - Người đại diện pháp luật: Dương Kiện Thức
Địa chỉ: Số 25 đường 3 tháng 2, khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH May Dung Hạnh - Cơ Sở 3

Mã số thuế: 0303554688-002 - Người đại diện pháp luật: Văn Kiều Hạnh
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Trường Sơn - Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0309890291-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Quốc Việt
Địa chỉ: Số 251 ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Nghiệp Việt Phú Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0312515413-001 - Người đại diện pháp luật: Thiều Xuân Trọng
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN PETRO VâN PHONG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0313173508-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Trị
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phú Hòa, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PETRO PHướC LONG

Mã số thuế: 0316417047-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG TUYỀN
Địa chỉ: Thửa đất số 654, tờ bản đồ số 2, Tổ 6, ấp Cái Cạn 2, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thức ăn Thủy Sản Hùng Vương Vĩnh Long

Mã số thuế: 1201421105-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Duy Cường
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Thủy Thuận, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THAN BINCHOTAN VIệT

Mã số thuế: 1201444790-001 - Người đại diện pháp luật: ĐOÀN VŨ HIỀN
Địa chỉ: Số 141, ấp Mỹ Điền, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT KIM KHáNH NGọC

Mã số thuế: 1201517625 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: Tổ 17, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIòNG DàI

Mã số thuế: 1500196377 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đấu
Địa chỉ: Thửa đất số 621, tờ bản đồ số 6, Khóm 6, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm - Xd Tấn Tài

Mã số thuế: 1500196916 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tài
Địa chỉ: Số 192, tổ 3, ấp Phú Hoà, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Hiếu

Mã số thuế: 1500196987 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hiếu
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Hòa, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Hiếu

Mã số thuế: 1500196987-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hiếu
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Hòa, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH KIềU

Mã số thuế: 1500197765 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Láng
Địa chỉ: ấp Chợ xã Mỹ An, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV VĩNH HIệP

Mã số thuế: 1500198279 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Lan
Địa chỉ: Số 367 ấp An Hương I, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN TâN LợI

Mã số thuế: 1500198409 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi
Địa chỉ: ấp An Hương 2, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DNTN Ba Khải

Mã số thuế: 1500199152 - Người đại diện pháp luật: Võ Bá Phải
Địa chỉ: Định Thới A - An Phước, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Nhà Máy Xay Lúa Nguyễn Đức (Dntn)

Mã số thuế: 1500201267 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lan
Địa chỉ: Số 57, ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DNTN Tam Hiệp 2

Mã số thuế: 1500202101 - Người đại diện pháp luật: La Hồng Lợt
Địa chỉ: Số 183, tổ 13, ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành

Mã số thuế: 1500203105 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hổ
Địa chỉ: Số 21, tổ 2, ấp Phú Hòa, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long