Tìm kiếm
Có 261 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Đăk Hà

Mã số thuế: 0100101509-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hòa Chính
Địa chỉ: Số nhà 09, Đường Chu Văn An, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY Cà PHê ĐăK UY

Mã số thuế: 0100101509-019 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Huyền
Địa chỉ: Số nhà 92, Thôn Thống nhất, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐắK Hà KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-780 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Đào
Địa chỉ: Số nhà 155, Đường Hùng Vương, TDP1, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG

Mã số thuế: 0312428305-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Số 307 Hùng Vương, tổ dân phố 3B, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY CP SXKD PHâN BóN AN ĐIềN TạI KON TUM

Mã số thuế: 0312939740-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ngoại
Địa chỉ: Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đák Hà, Kon Tum

ĐịA ĐIểM KD HùNG VươNG ĐăK Hà- CôNG TY TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG- CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0313617136-291 - Người đại diện pháp luật: ZHANG YADONG
Địa chỉ: Số 350 đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Dự áN HOàNG GIA TạI KON TUM

Mã số thuế: 0314762376-010 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tâm
Địa chỉ: Số nhà 83, Thôn 1, Xã Đắk Mar, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 3700640882-027 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Duẩn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY CP XăNG DầU DầU KHí PV OIL MIềN TRUNG TạI KON TUM

Mã số thuế: 4300603574-017 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn 2, Xã Đắk Mar, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN ĐầU Tư HOA SEN TạI ĐắK Hà

Mã số thuế: 5800921584-033 - Người đại diện pháp luật: Trương Trọng Quý
Địa chỉ: Số nhà 102B, Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CôNG TY Cô� PHâ�N ĐứC THàNH GIA LAI - CN NHà MáY THủY ĐIệN ĐăKPSI 5

Mã số thuế: 5900187938-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Ne, Xã Đăk Long, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VạN TườNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900391958-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Chi nhánh công ty TNHH Như Anh tại Kon Tum

Mã số thuế: 5900434915-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuyến
Địa chỉ: 88 Lê Hồng Phong - TT ĐăkHà, , Huyện Đák Hà, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT ĐạT NGUYễN GIA LAI - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 5901121136-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Diệu My
Địa chỉ: Tổ dân phố 4B, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cà PHê 734

Mã số thuế: 6100104772 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 3,, Xã Đắk Mar, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Phê 704

Mã số thuế: 6100105310 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bể
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê 731

Mã số thuế: 6100105367 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sớm
Địa chỉ: Số 35, Đường Quang Trung, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Yến

Mã số thuế: 6100130719 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

UBND thị trấn Đăk Hà

Mã số thuế: 6100139207 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Ánh
Địa chỉ: Khối phố 7 - thị trấn Đắk hà, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Quĩ Tín dụng Nhân dân TT Đăk hà

Mã số thuế: 6100139380-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Minh Duc
Địa chỉ: Tổ dân Phố 7, , Huyện Đák Hà, Kon Tum