Tìm kiếm
Có 702 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LâM Hà LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-429 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Quyền
Địa chỉ: Ngã ba Sơn Hà, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LộC PHáT LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-739 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mỹ
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIET HEALTHY TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100698941-004 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ DẠ HƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Tầm Xá, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Xuất Khẩu Và Thương Mại Hoàng Long Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0105887533-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Phương Thủy
Địa chỉ: Xóm Xoan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN ECO GREEN LIFE VIệT NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0106355796-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thụ
Địa chỉ: Thôn Thanh Trì, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI DUHA VINA TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0107932365-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy
Địa chỉ: Phố Xoan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Kết Đoàn - Trại Dâu Tằm Tơ Vi Tiên

Mã số thuế: 0301993344-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2

Mã số thuế: 0302030219 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LâM Hà

Mã số thuế: 0302567652-106 - Người đại diện pháp luật: Bùi Chí Hải
Địa chỉ: Số 609, Tổ dân phố Văn Tâm, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI Lê Hà VIệT

Mã số thuế: 0303295095-003 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Khu phố Soan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐIệN CAO NGUYêN

Mã số thuế: 0305075786 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐIệN CAO NGUYêN

Mã số thuế: 0305075786-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kinh Doanh Bất Động Sản Minh Ngọc

Mã số thuế: 0305606596-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên An Phát

Mã số thuế: 0310488098-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Công Khai
Địa chỉ: Thôn 1, khu C, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nova

Mã số thuế: 0310932852-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vũ
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THXUấT NHậP KHẩU SONG ĐồNG

Mã số thuế: 0312833688 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Đồng
Địa chỉ: 172 KP Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN USABUY 247 - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0313222498-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ: Tổ dân phố Ba Đình 1, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XANH HòA BìNH

Mã số thuế: 0313224544 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VIAGGIO CAFFè

Mã số thuế: 0313794135 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Định
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH CANH NôNG HAPPY FARM - CHI NHáNH LâM Hà

Mã số thuế: 0315592800-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng