Tìm kiếm
Có 1.380 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC HưNG YêN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiện
Địa chỉ: Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Thắng Lợi

Mã số thuế: 0100107620-041 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Huy
Địa chỉ: Số 6, đường Đoàn Thị Điểm, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

VIETTEL HưNG YêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-023 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100111948-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thọ
Địa chỉ: Số 1- Đường điện biên I, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG HưNG YêN � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-018 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 103 đường Bãi Sậy, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHố HIếN

Mã số thuế: 0100112437-158 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Ngân Hàng hợp tác xã Việt Nam- Chi nhanh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100112620-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100150619-122 - Người đại diện pháp luật: Đào Đại Thắng
Địa chỉ: Số 240 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

NGâN HàNG TMCP QUâN ĐộI - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100283873-059 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Tuyên
Địa chỉ: Tầng 1, tầng 5, Tòa nhà Viettel Hưng Yên, số 537 đường Nguyễ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái chi nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100368686-020 - Người đại diện pháp luật: Tô Thuần Phong
Địa chỉ: Thôn An Chiểu 2, Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100686174-175 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mạnh
Địa chỉ: Số 793 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hưng Yên

Mã số thuế: 0100686174-826 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Số 304 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

MOBIFONE TỉNH HưNG YêN - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-125 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Số 01 đường Trần Quang Khải, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi Nhánh ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100695387-011 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huy Long
Địa chỉ: Số 45 Đường Trưng Trắc, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CửA HàNG KFC NGUYễN VăN LINH - HưNG YêN

Mã số thuế: 0100773885-087 - Người đại diện pháp luật: PORNCHAI THURATUM
Địa chỉ: 758 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Phương Hà

Mã số thuế: 0100844550-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Côi
Địa chỉ: Khu dân cư D32 - D35 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CHI NHáNH TạI HưNG YêN - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI AN THịNH

Mã số thuế: 0101126792-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Ngà
Địa chỉ: Số 129 Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CôNG TY TNHH KSMC

Mã số thuế: 0101129056 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Vân Hà
Địa chỉ: Số 2 tầng 6 tòa nhà Newstar Building, số 479 đường Nguyễn Vă, Phường An Tảo, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & XâY DựNG Hà THàNH - UDIC

Mã số thuế: 0101256544-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khay
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Tân Hưng, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi nhánh ngân hàng phát triển tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0101382193-020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 7,Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên