Tìm kiếm
Có 559 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện ân Thi Hưng Yên

Mã số thuế: 0100686174-825 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Thước
Địa chỉ: Số 83, phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và CôNG NGHệ HưNG PHáT TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0101228603-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH ĐIệN Và Hạ TầNG

Mã số thuế: 0101366995 - Người đại diện pháp luật: Trần Cao Cường
Địa chỉ: Thôn Bắc Cả, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY TNHH Lý MINH

Mã số thuế: 0102161422 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Khánh
Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ D&T VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0102339673-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 3/2 phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và CôNG NGHệ TRườNG AN

Mã số thuế: 0103837248 - Người đại diện pháp luật: Mạch Thị Trường
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN KHOA HọC ĐấT VIệT NAM

Mã số thuế: 0104260411 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Mạnh
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Phương Đông Việt Nam tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0104264906-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Việt Anh

Mã số thuế: 0105584377-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHAN CHI HUY

Mã số thuế: 0106316719-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyến
Địa chỉ: Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MạNH NINH

Mã số thuế: 0106367551 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Ninh
Địa chỉ: Phố Phạm Huy Thông, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Công Ty TNHH Mtv Tm & Xd Nguyễn Gia

Mã số thuế: 0106396827 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Phương
Địa chỉ: Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ THươNG MạI BBS VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0106512689-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TổNG HợP ĐăNG KHOA TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0107003532-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Cao Trai, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DINH DưỡNG TíN NGHĩA

Mã số thuế: 0107552606 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quang Vinh, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI LINH NGọC TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0107810247-001 - Người đại diện pháp luật: Vu Dinh Quyet
Địa chỉ: Phố Phạm Huy Thông, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư AN LộC PHáT

Mã số thuế: 0108617528 - Người đại diện pháp luật: Đào Đình Quang
Địa chỉ: Thôn Đỗ Xuyên, Xã Hoàng Hoa Thám, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI VIC TạI Hà NộI

Mã số thuế: 0200358184-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quang Vinh, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ICARE BENEFITS VIệT NAM - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0312418716-021 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CHI NHáNH TạI HưNG YêN - CôNG TY TNHH ĐO ĐạC BảN Đồ ĐịA CHíNH Và DịCH Vụ ĐấT ĐAI

Mã số thuế: 0601136132-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Cổ Lễ, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Hưng Yên