Tìm kiếm
Có 488 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THI CôNG Cơ GIớI VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu Công nghiệp Phú Hà, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

KCN PHú Hà BấT ĐộNG SảN VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-024 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: KCN Phú Hà, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH THị Xã PHú THọ

Mã số thuế: 0100111948-112 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Tân
Địa chỉ: Số nhà 136, đường Phú An, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã PHú THọ PHú THọ II

Mã số thuế: 0100686174-416 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt
Địa chỉ: Số 74, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng An Việt

Mã số thuế: 0101419936 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Tuyến
Địa chỉ: Số 161, phố Nguyễn Trãi, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu May Thành Nam

Mã số thuế: 0101593691 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Long
Địa chỉ: Khu 4, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KN VIệT NAM

Mã số thuế: 0105823297-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Số 84, Tổ 7, Phố Nguyễn Trãi, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI TỉNH PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN VINCOM RETAIL

Mã số thuế: 0105850244-022 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thoa
Địa chỉ: Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 17, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế AN DươNG TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0106537098-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Luận
Địa chỉ: Phố Phú An, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và HợP TáC NHâN LựC TQC QUốC Tế - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0106697077-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tuấn
Địa chỉ: Nhà H4 trường Cao Đẳng Y tế Phú Thọ, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CADI QUốC Tế

Mã số thuế: 0106846307-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu 6, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị Kỹ THUậT MIềN BắC

Mã số thuế: 0107857407 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tú
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Gỗ HưNG VượNG

Mã số thuế: 0107971639-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đoàn
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Minh, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY TEXGACO

Mã số thuế: 0108053769-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
Địa chỉ: Khu 2, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

TRUNG TâM PHáT TRIểN Dự áN NướC SạCH TỉNH PHú THọ - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ứNG DụNG ĐầU Tư Và PHá

Mã số thuế: 0108212585-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Khu 17, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VESPER Hà NộI TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0108489499-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thủy
Địa chỉ: Số nhà 331 phố Tân Thành, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Công ty TNHH ANT(HN) - Chi nhánh Phú Thọ

Mã số thuế: 0800274232-002 - Người đại diện pháp luật: SU MENG CHIH
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TíN NGHĩA

Mã số thuế: 2400269538 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Số 9, tổ 1, khu dân cư Nguyễn Du, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CôNG TY TNHH NT VINA

Mã số thuế: 2500571502 - Người đại diện pháp luật: Kim Yong Hoi
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Hà, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ -CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và ĐàO TạO VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500618944-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Số 76 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ