Tìm kiếm
Có 823 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VIệN THUốC Lá TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0100100022-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LụC NAM BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-653 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hường
Địa chỉ: Số 498 Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Công Trình 207

Mã số thuế: 0102239132-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 272, phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Đồ Uống Vân Nga Dương Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0102882865-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Bích Liên
Địa chỉ: thôn Già Khê, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ TâY Hồ

Mã số thuế: 0104065594 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Đường
Địa chỉ: Thôn Hà Phú 13, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí Hà NộI TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0105029292-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Y, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Phát - Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0105624728-008 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hương
Địa chỉ: Phố Thanh Tân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ PHú ĐứC

Mã số thuế: 0105812880 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bền
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Bền) Thôn Hà Phú, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0106114085-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Chằm Cũ, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Chi Nha�nh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại An Việt TaÊi Ti�nh Bắc Giang

Mã số thuế: 0106246123-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Giê�ng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY TNHH XâY DựNG Và ĐầU Tư PHáT TRIểN HT86 VIệT NAM

Mã số thuế: 0106370804-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Thôn Non Giếng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty TNHH 1 Thành Viên Sản Xuất Và Kinh Doanh Lâm Nghiệp Thành Hưng

Mã số thuế: 0106632030-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Liêm
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY TNHH TECHBIFARM

Mã số thuế: 0106681126-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc 2, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY TNHH MAY MặC XUấT NHậP KHẩU CNF

Mã số thuế: 0106691660 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồ Nam
Địa chỉ: Lô số 1, Cụm công nghiệp thị trấn Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN KINH BắC

Mã số thuế: 0106772528 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Hà Phú 13, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Cửa hàng thời trang BILUXURY Đồi Ngô Bắc Giang - Công ty cổ phần thời trang BIMART

Mã số thuế: 0107273793-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tùng
Địa chỉ: 262-264 Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIếN AN PHạM

Mã số thuế: 0107721501 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đạt
Địa chỉ: Số 166 phố Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐôNG BắC Bộ TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0201271955-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Số nhà 557, phố Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐạI TRườNG THịNH

Mã số thuế: 0201731899-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KINH Tế VIệT PHáP CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0700100465-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Bắc Giang