Tìm kiếm
Có 612 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100111948-101 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Dũng
Địa chỉ: Số 560 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang

Mã số thuế: 0100686174-268 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Ngàn
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Chi nhánh liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Co.opmart Cai Lậy

Mã số thuế: 0301175691-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Võ
Địa chỉ: Số 79, Đường 30/4, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG DượC HAI-TIềN GIANG

Mã số thuế: 0301242080-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đôn
Địa chỉ: Km 1991 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường 4, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Kiều Hưng Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0301484234-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Huyền Anh
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Cơ Sở 2 Công Ty TNHH Nông - Lâm Sản - Thương Mại Trường Thắng

Mã số thuế: 0301514880-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Toàn
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOàNG KIM NHUNG

Mã số thuế: 0302718598-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Định
Địa chỉ: ấp Láng Biển, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT HàNH SáCH THàNH PHố Hồ CHí MINH - FAHASA- NHà SáCH FAHASA CAI LậY

Mã số thuế: 0304132047-118 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Như Tuyết
Địa chỉ: L1-01 Lầu 1 Coop Mart Cai Lậy, Khu phố 2, Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Cửa Hàng Gas 24h Cai Lậy

Mã số thuế: 0304667885-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thái Long
Địa chỉ: Số 25/5B, Phường 4, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Chi Nhánh Văn Phòng Luật Sư Gia Quang Luật

Mã số thuế: 0304689550-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Vĩ Long - Chi Nhánh Tiền Giang

Mã số thuế: 0305559441-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: 171/3A, Khu Phố 3, Phường 2, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Tiến Đạt

Mã số thuế: 0307020197 - Người đại diện pháp luật: Thái Đức Thắng
Địa chỉ: ấp Mỹ Cần, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CôNG TY TNHH MAY THế BảO

Mã số thuế: 0309560159 - Người đại diện pháp luật: Phan Đắc Nhặn
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Điểm Vàng-Chi Nhánh Tiền Giang

Mã số thuế: 0309758984-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Gọn
Địa chỉ: ấp Mỹ Lương, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí BảO TíN TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0311618906-003 - Người đại diện pháp luật: Khúc Thị Xuân Dung
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Nấm Linh Chi Thiên Nhiên

Mã số thuế: 0312024542-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phương
Địa chỉ: ấp Quý Thành, Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU DĩNH KHANG

Mã số thuế: 0312211510-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiểu
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU QUốC Tế DANAMA- NHà MáY SANG CHAI ĐóNG GóI

Mã số thuế: 0312279244-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lắm
Địa chỉ: ấp Quý Thành, Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CôNG NGHệ Lý GIA - CHI NHáNH CAI LậY

Mã số thuế: 0312343997-002 - Người đại diện pháp luật: Lý Trọng Nhân
Địa chỉ: 3/17 Khu Phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

CHI NHáNH NHI ĐồNG THàNH PHố TạI CAI LậY- CôNG TY TNHH BệNH VIệN PHòNG KHáM CHUYêN KHOA NHI NHI ĐồNG

Mã số thuế: 0312344292-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Huệ
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy , Tiền Giang