Tìm kiếm
Có 388 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VũNG LIêM VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-643 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt Hồng
Địa chỉ: Tổ 4, khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Gia Thanh- Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0304026063-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khoát
Địa chỉ: Số 280, tổ 11, khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Đỉnh
Địa chỉ: Số 79 tổ 8, ấp Hiếu Hiệp, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-014 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Đỉnh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hamona Việt Nam Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0312316584-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Phú Tân, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 10

Mã số thuế: 0312533236-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Đỉnh
Địa chỉ: Số 79 tổ 8, ấp Hiếu Hiệp, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 11

Mã số thuế: 0312533236-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Đỉnh
Địa chỉ: Tổ 10 (Thửa đất số 565, tờ bản đồ số 19, ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN THIêN SơN - ĐạI Lý VăN PHòNG PHẩM

Mã số thuế: 0313766346-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Mộng Thái
Địa chỉ: Số 291A ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI HóA CHấT TâM QUANG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0314675317-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phúc
Địa chỉ: Số 81, tổ 3, ấp Phú An, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - MAY MặC BìNH MINH TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0315472479-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thái Hoà
Địa chỉ: 301/1 Quốc Lộ 53, ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG LONG PHụNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 1100589535-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC AN
Địa chỉ: Thửa số 36, tờ bản đồ 17, tổ 3, ấp Tân Trung, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Chi Nhánh Vĩnh Long Công Ty TNHH Quốc Tế ALTHFY

Mã số thuế: 1100835406-002 - Người đại diện pháp luật: WANG, SHU - WANG
Địa chỉ: ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Sản Xuất Giày Lai Xưa - Cơ Sở 4

Mã số thuế: 1201103744-003 - Người đại diện pháp luật: Vòng Vãy Liên
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH NHấT ĐăNG KHảI

Mã số thuế: 1301077181 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Song
Địa chỉ: Thửa đất số 294, Tờ bản đồ số 14, Tổ 3, ấp Quang Đức, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC PHúC LâM

Mã số thuế: 1402119938 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Khắc Hi
Địa chỉ: Số 19, tổ 10, ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Tuấn

Mã số thuế: 1500102379 - Người đại diện pháp luật: Vỏ Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 05, tổ 5, ấp Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN HAI LIểN

Mã số thuế: 1500102428 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Mai
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Khánh

Mã số thuế: 1500107803 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phương
Địa chỉ: Số 10 Tổ 3, ấp Rạch Chim, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

TIệM VàNG ĐứC LợI (DNTN)

Mã số thuế: 1500111285 - Người đại diện pháp luật: Tăng Đức Lợi
Địa chỉ: Số 335 ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

DNTN Sáu ánh

Mã số thuế: 1500111574 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, , Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long