Tìm kiếm
Có 113 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUAN SơN THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-958 - Người đại diện pháp luật: Hô�Ng Thanh Chương
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và XâY DựNG NGầM HOàNG LONG

Mã số thuế: 0105279510-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Bản Piềng Khóe, Xã Tam Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM VIệT TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0200840623-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Bản Piềng Trang, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN LOAN

Mã số thuế: 2800101561 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quốc Tiến- Tiểu khu 6- TT Quan Sơn, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Công ty Thương mại Hải Vân

Mã số thuế: 2800103061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Km 35 - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Na mèo

Mã số thuế: 2800107394 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tùng
Địa chỉ: Sơn điện, , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò

Mã số thuế: 2800109962 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Km22, đường 217, Xã Trung Tiến , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Cương

Mã số thuế: 2800744259 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cương
Địa chỉ: Km 35 - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Sơn

Mã số thuế: 2801031250 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Chung
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Chung, tiểu khu Km 22, Xã Trung Tiến , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIệP Tư NHâN MAI ĐứC HươNG

Mã số thuế: 2801139529 - Người đại diện pháp luật: Lương Đình Quê
Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Hương Km 61, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Miền Tây Thanh Hóa

Mã số thuế: 2801144399 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 1 Km 35, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hải Hiền

Mã số thuế: 2801148192 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TổNG HợP SơN HảI

Mã số thuế: 2801261399 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Viết Phương
Địa chỉ: Bản Na Mè, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Quý Loan

Mã số thuế: 2801338098 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân ý
Địa chỉ: Tiểu khu Km 35, Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Hương Sơn

Mã số thuế: 2801376079 - Người đại diện pháp luật: Đàm Nội Linh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lĩnh, khu 04, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trường THCS Sơn Thuỷ

Mã số thuế: 2801396413 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Năm
Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ, , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trung tâm y tế dự phòng Huyện Quan Sơn

Mã số thuế: 2801396438 - Người đại diện pháp luật: Lữ Văn Luân
Địa chỉ: Khu 6 Thị Trấn Sơn Lư, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trường Mầm Non Thị Trấn Sơn Lư

Mã số thuế: 2801396526 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trường Mầm Non Xã Trung Thượng

Mã số thuế: 2801396533 - Người đại diện pháp luật: Vi Thị Vinh
Địa chỉ: Xã Trung Thượng, , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trường Mầm Non Xã Trung Hạ

Mã số thuế: 2801396558 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thìn
Địa chỉ: Xã Trung Hạ, , Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá