Tìm kiếm
Có 1.016 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Đầu Tư Nước Và Môi Trường Việt Nam - Ctcp Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100105976-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Nhuận
Địa chỉ: Khu dân cư Vọng Hải, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY SGS VIệT NAM TRáCH NHIệM HữU HạN TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100114025-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Chí Thành
Địa chỉ: Nhà xưởng X11, Khu nhà xưởng Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Quận Dương Kinh Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-913 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tường Vi
Địa chỉ: Km 11+600 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-084 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Khu Phú Hải, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Mã số thuế: 0100787888-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Huy Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100908959-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Thịnh
Địa chỉ: Số 4, lô L1, đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THIếT Bị TâN PHáT

Mã số thuế: 0100981927-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố Phấn Dũng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101021398-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ: Khu dự án nhà ở Mê Linh, tổ dân phố Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573 tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0101689361-005 - Người đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Du
Địa chỉ: G7 khu nhà ở Anh dũng 1 - P. Anh dũng, , Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY PHáT TRIểN Hạ TầNG Và ĐầU Tư TàI CHíNH VIệT NAM CôNG TY Cổ PHầN - Xí NGHIệP

Mã số thuế: 0102356598-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tiến Ngọc
Địa chỉ: Km 6 + 350 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Công Nghệ Cao

Mã số thuế: 0102754239-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đại Dương
Địa chỉ: Lô 9 Anh Dũng 1 (tại nhà ông Đỗ Đại Dương), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và ĐịNH GIá THăNG LONG - T.D.K - KHU VựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0104779158-032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vụ
Địa chỉ: Lô 3 - BT1, Khu đô thị Nam sông Lạch Tray, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Quốc Tế Sidus - Xưởng Sản Xuất May Mặc Sidus

Mã số thuế: 0104828380-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Viết Cường
Địa chỉ: Km 3, đường 353, khu dân cư 1B, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CôNG TY TNHH STANDARD UNITS SUPPLY VIệT NAM

Mã số thuế: 0105272882 - Người đại diện pháp luật: Satoshi Wakatsuki
Địa chỉ: Nhà xưởng X6, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT NAM TINH HOA

Mã số thuế: 0105438150-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Số 38 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DONKEY BAKERY TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0106575255-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Lô CC2, Khu đô thị Mê Linh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội

Mã số thuế: 0106817345-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Cương
Địa chỉ: Số 17, lô 152GH, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Công Ty TNHH Mtv Hong Giap Energy - Chi Nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: 0107000034-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Giáp
Địa chỉ: Số 379 đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI Và CôNG NGHIệP NHậT MINH

Mã số thuế: 0107338948 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Số 3, tổ 1 khu dân cư Vọng Hải, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI SUốI HAI

Mã số thuế: 0107850352 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt Thu
Địa chỉ: Số 494 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng