Tìm kiếm
Có 420 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam Tại Lào Cai

Mã số thuế: 0100110091-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Tiến
Địa chỉ: Tổ 7 C phố Hàm Rồng, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM-CHI NHáNH SA PA

Mã số thuế: 0100150619-193 - Người đại diện pháp luật: Lê Sỹ Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 20, đường Ngũ Chỉ Sơn, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi nhánh công ty TNHH Dược phẩm Tư linh

Mã số thuế: 0100232766-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 4 đường Thác Bạc, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã SA PA LàO CAI II

Mã số thuế: 0100686174-919 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Phương
Địa chỉ: Số 001, Phố Cầu Mây, tổ 7, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NHậT ANH-CHI NHáNH TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0100776420-003 - Người đại diện pháp luật: Dương Bá Vinh
Địa chỉ: Khu du lịch Cáp treo Fansipan số 89B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Phan Si Păng, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Khách Sạn Cosiana Sapa - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Hồ Tại Sa Pa

Mã số thuế: 0100956670-002 - Người đại diện pháp luật: Trình Thu Hằng
Địa chỉ: Số nhà 057, tổ 8 đường Phan Xi Păng, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Nam

Mã số thuế: 0101112020-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoài Nam
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Hoài Nam, tổ 10, đường Thác Bạc, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 2 BắC NAM TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0101267105-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lân
Địa chỉ: Tầng 2 - Khách sạn Amazing Hotel Sa Pa, Phố Đồng Lợi, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi Nhánh Tại Sa Pa - Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Trâu Việt Nam

Mã số thuế: 0101314122-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Hương
Địa chỉ: Số 03, phố Xuân Viên, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi nhánh công ty CP thương mại du lịch Việt á

Mã số thuế: 0101413557-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Tuấn
Địa chỉ: 014 phố Đồng Lợi, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH KIểM SOáT SINH VậT GâY HạI AN SINH - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0101542880-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Khánh
Địa chỉ: Số 085 đường Điện Biên Phủ, Phường Sa Pả, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi Nhánh Sapa Công Ty TNHH Du Lịch Lạc Đà

Mã số thuế: 0102050867-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Cương
Địa chỉ: Số 034, đường Ngũ Chỉ Sơn, tổ 5B, phố Hàm Rồng, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SôNG HồNG TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0103679577-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Thuỷ
Địa chỉ: Số 002 đường Bậc Hàm Rồng, tổ 7, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN HMG Hà NộI

Mã số thuế: 0104352454 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Vân
Địa chỉ: Số 619, Đường Điện Biên Phủ, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Chi nhánh Sa Pa - Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa

Mã số thuế: 0104934928-001 - Người đại diện pháp luật: Khúc Minh Hoàng
Địa chỉ: Nhà quản lý điều hành � Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CHI NHáNH Số 2-CôNG TY Cổ PHầN TRườNG GIANG SA PA

Mã số thuế: 0104934928-002 - Người đại diện pháp luật: Kiều Thanh Thi
Địa chỉ: Lô PN18-L01,Dự án Khu du lịch sinh thái và Nghỉ dưỡng Cầu M, Phường Cầu Mây, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Em Gái Sapa

Mã số thuế: 0105977152 - Người đại diện pháp luật: Giàng Thị Lang
Địa chỉ: Phòng 101, số nhà 09, đường Phanxipang, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế GROUPTOUR

Mã số thuế: 0105978678-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thùy Linh
Địa chỉ: Số nhà 011, đường Phạm Xuân Huân, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

KHáCH SạN MườNG THANH SA PA - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MườNG THANH

Mã số thuế: 0106011932-007 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Trung
Địa chỉ: Số 44, Ngũ Chỉ Sơn, Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUANG MINH NAM TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0106024628-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bắc
Địa chỉ: Số 54A phố Cầu Mây, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai