Tìm kiếm
Có 211 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KBANG ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-168 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhân
Địa chỉ: 35 Võ Thị Sáu, tổ dân phố 9, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH 1 GIA LAI

Mã số thuế: 3700640882-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Chinh
Địa chỉ: 18A Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Chi nhánhTân Nghĩa An - Công ty TNHH Tân Gia Phú

Mã số thuế: 4100942072-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nghĩa An, Huyện Kbang, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI ĐìNH CHươNG TạI GIA LAI

Mã số thuế: 4300711964-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Việt
Địa chỉ: Làng Hà Nừng, Xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Kình

Mã số thuế: 5900117271 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kình
Địa chỉ: 464 Quang Trung, tổ dân phố 16, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thuyết

Mã số thuế: 5900118074 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuyết
Địa chỉ: 27 Trần Hưng Đạo, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Tiến

Mã số thuế: 5900118966 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đồng
Địa chỉ: Số nhà 01 đường Ngô Mây, tổ dân phố 2, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thành Phú - Gia Lai

Mã số thuế: 5900176421 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 89 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâN TIếN

Mã số thuế: 5900176534 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tiếp
Địa chỉ: 208 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Hợp tác xã vận tải Kbang

Mã số thuế: 5900176647 - Người đại diện pháp luật: Lê Vương Anh
Địa chỉ: 108 Đ.Phan Bội Châu - Tổ 6, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI TâN PHú GIA LAI

Mã số thuế: 5900176686 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Trường
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Ngọc

Mã số thuế: 5900176710 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Lê
Địa chỉ: 133 Quang Trung - TT.KBang, , Huyện Kbang, Gia Lai

Chi Nhánh Dntn Mỹ Ngọc I

Mã số thuế: 5900176710-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Lê
Địa chỉ: 148 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Chi cục thuế KBang

Mã số thuế: 5900180756-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sơn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TT.KBang, , Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP ĐăK ROONG

Mã số thuế: 5900188032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sự
Địa chỉ: Thôn Suối U, Xã Đăk Roong, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KA NáK

Mã số thuế: 5900188120 - Người đại diện pháp luật: Dương Thanh Bình
Địa chỉ: Số 10 Hùng Vương, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam

Mã số thuế: 5900188138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Xã Tơ Tưng, , Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP Sơ PAI

Mã số thuế: 5900188762 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sơ Pai, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP Hà NừNG

Mã số thuế: 5900188794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP TRạM LậP

Mã số thuế: 5900188804 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn Trạm Lập, Xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Gia Lai