Tìm kiếm
Có 589 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dương Nhật Đầu Tư Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100234072-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Viết Hích
Địa chỉ: Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM -CHI NHáNH HUYệN GIA BìNH BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-556 - Người đại diện pháp luật: Pham Xuan Dai
Địa chỉ: Số 11a, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ HOàNG ĐIệP

Mã số thuế: 0101286387 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tảo
Địa chỉ: Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ thực phẩm & nước giải khát Hà Nội tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101661415-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, , Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN ứNG DụNG KHOA HọC Và CôNG NGHệ MôI TRườNG - CHI NHáNH TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0101697838-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Linh
Địa chỉ: Thôn Ngăm Mạc, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC VIệT Mỹ BBW TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0102615210-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Lâm
Địa chỉ: Nhà ông Trương Ngọc Lâm, Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN GIA BìNH

Mã số thuế: 0103780626 - Người đại diện pháp luật: Ngô Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thiên Đức, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐIệN NướC TIếN ĐạT

Mã số thuế: 0106626213 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Tiến
Địa chỉ: Thôn Cứu Sơn, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Nhà máy sản xuất nội thất số 01- Công ty TNHH Homeway

Mã số thuế: 0106705761-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trường Thành
Địa chỉ: Thôn Chính Thượng, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Địa điểm kinh doanh số 2-Công ty cổ phần tập đoàn Long Thành Phú

Mã số thuế: 0107039352-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ THỊ TUYẾT
Địa chỉ: Số 160 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sơn Utu

Mã số thuế: 0107096833-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: NR Nguyễn Văn Phán, Thôn Phú Thọ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và VậT LIệU XâY DựNG HNT THăNG LONG

Mã số thuế: 0107317017 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC HUYÊN
Địa chỉ: Thôn Cao Thọ, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ROLANO QUốC Tế - CHI NHáNH TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0107556287-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trinh
Địa chỉ: Thôn Nội Phú (NR Nguyễn Văn Khuy), Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SAMSUNG SERVICE

Mã số thuế: 0107723851 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Ba
Địa chỉ: Thôn Trại, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ASC - CHI NHáNH GIA BìNH

Mã số thuế: 0107766090-007 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Phượng
Địa chỉ: Số 28 đường Thiên Thai, thôn Phú Ninh, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ CAO TRàNG TIềN

Mã số thuế: 0107767062-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thạo
Địa chỉ: Xóm Trại, Thôn Quỳnh Bội (NR Vũ Xuân Thạo), Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NANOCARE R & D

Mã số thuế: 0107774817 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHậT PHáT

Mã số thuế: 0107862446 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ IN VIệT VươNG

Mã số thuế: 0107984557 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Tân Tài, Thôn Cao Thọ, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DEGO

Mã số thuế: 0108235896 - Người đại diện pháp luật: nguyễn văn xiêm
Địa chỉ: Xóm Trại, Thôn Cao Thọ, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh