Tìm kiếm
Có 767 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận

Mã số thuế: 0100686174-276 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Yến
Địa chỉ: Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU BắC HồNG Hà

Mã số thuế: 0101296071-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Bình
Địa chỉ: Liên hiệp HTX DVSX Thanh Long Bình Thuận, thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN SD TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0107998006 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Đạt
Địa chỉ: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Cty CNBM New Energy Engineering Co.,Ltd-TC TH CVTK, CCTBCN & TCXDCT DA NMĐMT TM2 tại x.TM,h.HTB,t.BT

Mã số thuế: 0108559001 - Người đại diện pháp luật: DU HONGWEI
Địa chỉ: ., Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHùNG HưNG - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0301451461-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tứ
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Bình An, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRANG TRạI DưA Lê KHU A- CTY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG SàI GòN

Mã số thuế: 0302348354-010 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: Thôn Đại lộc, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRANG TRạI THANH VâN KHU B-CTYCPĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG SàI GòN

Mã số thuế: 0302348354-011 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: Thôn 2;, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0303116878 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Liêm Hoà, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cát Tường

Mã số thuế: 0303223157 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoa
Địa chỉ: thôn Phú Cường, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HưNG THịNH - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0305681579-004 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC BÌNH
Địa chỉ: thôn Liêm Thuận, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tam Đa

Mã số thuế: 0309578928-004 - Người đại diện pháp luật: Chu Quỳnh Thoa
Địa chỉ: Xóm 1, thôn 1, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Dầu Khí Mãnh Hổ - Cửa Hàng Xăng Dầu Tige

Mã số thuế: 0309829459-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Lê Thiên Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT XâY DựNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0309988240-002 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG THỊ HOÀNG ANH
Địa chỉ: Thửa đất số 37.198, tờ bản đồ số 1, Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hòa, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CHI NHáNH ĐA MI - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VIệT NAM XANH

Mã số thuế: 0310458015-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đa Tro, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG KHảI QUỳNH

Mã số thuế: 0310491478 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 8 KDC Đan Chi 2, Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TIN HọC TLC

Mã số thuế: 0310805815 - Người đại diện pháp luật: nguyễn thành ly
Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KINH DOANH CHâU Lê

Mã số thuế: 0311890411 - Người đại diện pháp luật: Châu Kim Lưu Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Châu Lê

Mã số thuế: 0311890411-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Kim Lưu Thủy
Địa chỉ: 19 Quốc lộ 1A, Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH BEX

Mã số thuế: 0313209070 - Người đại diện pháp luật: Lee Ming Shun
Địa chỉ: Lô 2/11, đường số 2, khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI CườNG HảI ĐạT TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0313332003-002 - Người đại diện pháp luật: Châu Bảo Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận