Tìm kiếm
Có 1.838 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 379 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-049 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIXIL VIệT NAM TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100113381-003 - Người đại diện pháp luật: Hiramoto Masahiko
Địa chỉ: Lô số 8, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Điện Bàn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-784 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đức Hoài
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện N

Mã số thuế: 0100686174-791 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Quang
Địa chỉ: Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Điện Bàn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-798 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HOA LÝ
Địa chỉ: 81 Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN BA AN - CHI NHáNH TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101448542-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bình
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp An Lưu, Xã Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư THươNG MạI VIệT HàN - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0101957116-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phố
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nam Dương, Xã Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH Xí NGHIệP Cơ KHí NAM SơN - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0102123314-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Địa chỉ: Lô B8, Cụm Công Nghiệp Trảng Nhật, Xã Điện Hòa, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Công Ty TNHH Vườn Đứng Việt

Mã số thuế: 0103858022 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích Đào
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Triêm Tây, Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư PHáT TRIểN GIA LộC

Mã số thuế: 0106064839 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Ngọc Thủy
Địa chỉ: Số 72 đường 610B, thôn Văn Ly, Xã Điện Quang, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

VăN PHòNG ĐạI DIệN QUảNG NAM - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư PHáT TRIểN GIA LộC

Mã số thuế: 0106064839-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Duy Linh
Địa chỉ: Số 72 đường 610B, thôn Vân Ly, Xã Điện Quang, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN ANVIE HộI AN

Mã số thuế: 0107094441 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hiền
Địa chỉ: Thôn Triêm Tây, Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐK QUANG MINH TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0107732133-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên
Địa chỉ: 120 Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP NHâN LựC MSB VIệT NAM

Mã số thuế: 0108627526 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÙY
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Lạc Thành, Xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH SEBUY VIệT NAM

Mã số thuế: 0108630617 - Người đại diện pháp luật: Tống Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 5/15 Lê Đình Dương, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HANOIHILL VIệT NAM

Mã số thuế: 0108668385 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Lạc Thành Nam, Xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG NATURE FOREST VIệT NAM

Mã số thuế: 0108678714 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thoa
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Cẩm Văn Nam, Xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KAMELIA

Mã số thuế: 0108740391 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN KHÁNH
Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 6, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH SMARTLAW VIệT NAM

Mã số thuế: 0108751812 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Số 32 Đường Trần Thị Lý, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ Và XâY DựNG MP VIệT NAM

Mã số thuế: 0108760140 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Thanh Quýt 2, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam