Tìm kiếm
Có 319 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHè VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI YêN BáI - VINATEA YêN BáI

Mã số thuế: 0100103915-015 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Khiêm
Địa chỉ: xã Việt Cường, , Huyện Trấn Yên, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRấN YêN YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-563 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bích Liên
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Hà QUANG TạI TRấN YêN � TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0101738266-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hưởng
Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng 1-2, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Nam Sơn - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0101940994-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Việt Cường, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH CONTOURGOLF CHâU á TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0105844579-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Sân Golf Ngôi sao Yên Bái, thôn Đức Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT KHẩU QUế HồI VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0106014027-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ MÃO
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH HàN VIệT ORANGE FACTORY - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0106751704-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tài
Địa chỉ: Thôn Bình Trà, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN CHăN NUôI MB CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0108482077-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Huy Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 78 TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0313617136-505 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN MạNH DUY

Mã số thuế: 2500260521 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP CươNG ANH

Mã số thuế: 2600255081-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cương
Địa chỉ: Thôn Bình Trà, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NGọC THANH

Mã số thuế: 2600447026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sản
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí 83

Mã số thuế: 5200104527 - Người đại diện pháp luật: Vương Chí Toại
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Việt Hưng, tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200104686 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: Km6 + 700m Quốc lộ 37, thôn Đồng Bằng 1+2, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH THáI LừNG

Mã số thuế: 5200109187 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lừng
Địa chỉ: Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200149743 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: 5200149768 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN PHú

Mã số thuế: 5200149775 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Bảy
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

Mã số thuế: 5200149824 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Đội Giao thông và Dịch vụ

Mã số thuế: 5200149831 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đoàn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 10, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái