Tìm kiếm
Có 423 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH SA HUỳNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-321 - Người đại diện pháp luật: Võ Bảy
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, thôn Thạch By 2, Phường Phổ Thạnh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM � CHI NHáNH ĐứC PHổ QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-331 - Người đại diện pháp luật: Võ Bảy
Địa chỉ: 17 Đỗ Quang Thắng, Tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NAM HảI - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0101088346-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN NGỌC TUẤN
Địa chỉ: 364 Phạm Xuân Hòa, Xã Phổ Cường, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart Đức Phổ

Mã số thuế: 0301175691-030 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Ca
Địa chỉ: Đường Nguyễn Nghiêm , thôn Vĩnh Bình, Phường Phổ Ninh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Năng Lượng Điện Phạm Huynh-Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0305737214-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG - TRUNG TâM BáN Lẻ 463 NGUYễN NGHIêM -

Mã số thuế: 0311609355-184 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Nghiêm, , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG NAM THàNH PHáT - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0314624457-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nam
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Phường Phổ Ninh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN SOROBAN RAINBOWS - CHI NHáNH ĐứC PHổ

Mã số thuế: 0315152158-010 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hải Lưu
Địa chỉ: 71 Chu Văn An, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN SYSTECH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0401595467 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Thôn Tân Diêm, Phường Phổ Thạnh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY CP XâY LắP Và VậT Tư XâY DựNG 2 -CC2 - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3600958142-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Chí Linh
Địa chỉ: 115 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI KIêN ĐạT THàNH - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3702616003-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Phường Phổ Vinh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4000900618-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố 4-phường Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Mỹ á

Mã số thuế: 4300105963 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Túc
Địa chỉ: Tổ dân phố Hải Tân, Phường Phổ Quang , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP NHư QUỳNH

Mã số thuế: 4300119500 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Lâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Phổ Thuận

Mã số thuế: 4300219382 - Người đại diện pháp luật: Thái Tuyết
Địa chỉ: Thôn 4 xã Phổ Thuận, , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Xí nghiệp chế biến gỗ Trung Anh

Mã số thuế: 4300219696 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Thường xã Phổ Hòa, , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Công ty Chế biến Lâm sản Tín Thành

Mã số thuế: 4300220074 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Diệp
Địa chỉ: Vùng 5 xã Phổ Thuận, , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XăNG DầU SA HUỳNH

Mã số thuế: 4300220356 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chín
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Diêm, Phường Phổ Thạnh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Huyện Đức Phổ

Mã số thuế: 4300220733 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: TDP5, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI & XâY DựNG LIêM SươNG

Mã số thuế: 4300251643 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Hóa
Địa chỉ: Tổ dân phố An Trường, Phường Phổ Ninh , Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi