Tìm kiếm
Có 296 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐôNG HảI BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-393 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vương
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Công Ty Cổ Phần Kim Anh Mỹ

Mã số thuế: 0309497669 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Anh
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THựC PHẩM THUậN PHONG PHáT - CHI NHáNH GàNH HàO BạC LIêU

Mã số thuế: 0310571123-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Khởi Nghĩa
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CHI NHáNH GàNH HàO - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HảI SảN á âU

Mã số thuế: 0311944025-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thìn
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Đức

Mã số thuế: 1900100048 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn So
Địa chỉ: Lô H70, Trung tâm thương mại, ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tín Thành

Mã số thuế: 1900100270 - Người đại diện pháp luật: Phan khắc khê
Địa chỉ: số 6 ấp 2, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Sến

Mã số thuế: 1900100418 - Người đại diện pháp luật: Tô Hán Sến
Địa chỉ: 258, Phan Ngọc Hiển, ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

DNTN Phước Hồng

Mã số thuế: 1900102221 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Hương
Địa chỉ: Số 335 ấp 2 Thị Trấn Gành Hào, , Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Kiệt

Mã số thuế: 1900102302 - Người đại diện pháp luật: TÔ VĂN KIỆT
Địa chỉ: ấp Diên Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH BA CHư

Mã số thuế: 1900147568 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Hoàng
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

DNTN Hồng Thanh

Mã số thuế: 1900154332 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hữu Tâm
Địa chỉ: ấp 4 Thị Trấn Gành Hào, , Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Chi Cục Thuế Huyện Đông Hải

Mã số thuế: 1900183196-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THủY SảN THế VINH

Mã số thuế: 1900220497 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thiện
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tứ Hải

Mã số thuế: 1900239106 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Khởi Nghĩa
Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Chi Nhánh Nhà Hàng Đặc Sản Gành Hào - Dntn Tứ Hải

Mã số thuế: 1900239106-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Khởi Nghĩa
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHướC HIệP

Mã số thuế: 1900242123 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN TRỰC
Địa chỉ: Số 345, ấp 2, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Chi Nhánh 2 Cửa Hàng Xăng Dầu Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Anh

Mã số thuế: 1900256983-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Việt
Địa chỉ: ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

DNTN Kim Loan

Mã số thuế: 1900260919 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Dũng
Địa chỉ: ấp Cây Gian Xã Long Điền, , Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Số 1

Mã số thuế: 1900261581 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ THÁI
Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

DNTN Kim Chi II

Mã số thuế: 1900266117 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Của
Địa chỉ: Khu Vực 2 Thị Trấn Gành Hào, , Huyện Đông Hải, Bạc Liêu