Tìm kiếm
Có 1.548 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN RượU Và NướC GIảI KHáT Hà NộI TạI BắC NINH � NHà MáY RượU Hà NộI

Mã số thuế: 0100102245-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Cường
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY XâY DựNG VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN YêN PHONG BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-558 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Công
Địa chỉ: Đường 295, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Nhà Máy Viglacera Yên Phong

Mã số thuế: 0100774247-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hòa
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN YANG MIN ENTERPRISE (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0100970185 - Người đại diện pháp luật: Liu Yang Ching
Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HPC QUANG MINH TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0101241964-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 
Địa chỉ: Lô CN14-1, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Trà Giang

Mã số thuế: 0101567317-003 - Người đại diện pháp luật: Lã Đức Tùng
Địa chỉ: Lô E8 + E9 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN CA TA LAN

Mã số thuế: 0101589889 - Người đại diện pháp luật: Cao Viết Xứng
Địa chỉ: Khu Đồng Chúa, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG, THươNG MạI Và PHáT TRIểN VIễN THôNG THăNG LONG

Mã số thuế: 0101605322 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vân
Địa chỉ: Tổ 8, Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ăN UốNG BA SAO - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0101606703-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trinh
Địa chỉ: Thôn ô Cách, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

NHà MáY SảN XUấT BáNH KẹO THựC PHẩM SH CHI NHáNH TạI BắC NINH - CôNG TY TNHH NGUYễN SơN

Mã số thuế: 0101643085-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Lô CN4, khu công nghiệp Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH TRí

Mã số thuế: 0101661736 - Người đại diện pháp luật: Chuang Chih Hung
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TAMAYOSHI VIệT NAM

Mã số thuế: 0101681669 - Người đại diện pháp luật: Hironobu Yoshida
Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CHI NHáNH BắC NINH - CôNG TY TNHH NHựA Và KHUôN TIếN SANG

Mã số thuế: 0101767394-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Lô E2- cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CHIYODA VIệT NAM

Mã số thuế: 0101914391 - Người đại diện pháp luật: Sasaki Takaaki
Địa chỉ: Lô C6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH Yusen Logistics Solutions Việt Nam tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101936701-001 - Người đại diện pháp luật: Makoto Minoda
Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Cơ KHí CHíNH XáC, DịCH Vụ Và THươNG MạI VIệT NAM

Mã số thuế: 0101991212 - Người đại diện pháp luật: Lê Cảnh Dương
Địa chỉ: Lô C6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM HữU NGHị TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0102109239-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Lô E15 + E16 + E17 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM HữU NGHị TạI MIềN BắC

Mã số thuế: 0102109239-018 - Người đại diện pháp luật: TẠ NGUYÊN HẢI
Địa chỉ: Lô CN 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí CHíNH XáC PHúC ANH

Mã số thuế: 0102166501 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Việt
Địa chỉ: Lô G1-8, CCN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh