Tìm kiếm
Có 477 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng NN Và PT Nông Thôn Việt Nam - CN Huyện Tân Biên Tây Ninh

Mã số thuế: 0100686174-677 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Châu
Địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP. Hồ CHí MINH - CO.OPMART TâN BIêN

Mã số thuế: 0301175691-062 - Người đại diện pháp luật: NGÔ VĂN CÔNG
Địa chỉ: Khu phố 3, đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GO SA CO

Mã số thuế: 0301922488-007 - Người đại diện pháp luật: Lâm Trọng Sơn
Địa chỉ: Số 365, Tổ 1, ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TâN BIêN

Mã số thuế: 0302567652-148 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 46, Phạm Hùng, Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Chuỗi Cung ứng Tòan Cầu

Mã số thuế: 0305315004-002 - Người đại diện pháp luật: Tôn Nữ Thùy Trang
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tân Tiến, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Villa Việt Nam

Mã số thuế: 0310878066-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Thạnh Nam, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ VIệT CAM

Mã số thuế: 0311243171-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 267, Tổ 14, ấp Hòa Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xúc Tiến Đầu Tư Vinh Phát

Mã số thuế: 0311935101-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Chí Tài
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Tân Tiến, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - DầU KHí KHOáNG SảN MIềN NAM - XưởNG SảN XUấT HươNG LIệU HữU Cơ

Mã số thuế: 0312656220-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Hương
Địa chỉ: Thửa đất số 31, Tờ bản đồ số 57, ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh 07 Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy

Mã số thuế: 0313160192-006 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Phương Thùy
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Thạnh Tân, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh 13 Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy

Mã số thuế: 0313160192-013 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Phương Thùy
Địa chỉ: Số R8, Tổ 5, ấp Tân Khai, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh 16 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy

Mã số thuế: 0313160192-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Suối ông Đình, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh 17 Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy

Mã số thuế: 0313160192-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Long
Địa chỉ: 895, Tổ 2, ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Inh Tại Tây Ninh

Mã số thuế: 0313185091-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Cha�Nh
Địa chỉ: sô� 277 Nguyê�n Văn Linh, Khu phô� 5, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MINH TâM NGUYễN

Mã số thuế: 0313550393 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Lộ 207, ấp Tân Khai, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH TâY NINH Số 2 - CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU RồNG VàNG

Mã số thuế: 0313779419-003 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN THÀNH
Địa chỉ: ấp Cầu, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

PHòNG TậP YOGA THị TRấN TâN BIêN - CôNG TY TNHH CURE YOGA

Mã số thuế: 0313953522-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 78 Đường 30/4, Khu Phố 3, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG TRạI NHIệT ĐớI

Mã số thuế: 0314576394-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Trung
Địa chỉ: Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 26, ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHA KHOA PARI�S

Mã số thuế: 0315107596-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Địa chỉ: Số 89 Pham Hùng, khu vực 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SôNG MêKôNG - NHà ĐấT MêKôNG LAND

Mã số thuế: 0315298862-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Trang
Địa chỉ: 18 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh