Tìm kiếm
Có 56 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thạch An Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-595 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngân
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH THạCH AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KHAI THáC KHOáNG SảN YêN PHú

Mã số thuế: 0105523624-001 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG VĂN TRUNG
Địa chỉ: Xóm Lũng Diều, Thôn Tục Ngã, Xã Đức Xuân, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Chi nhánh công ty đầu tư xây dựng và thương mại 3-10

Mã số thuế: 4800105746-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Bằng Thắng
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Đông Khê, , Huyện Thạch An, Cao Bằng

Công ty CP thương mại tổng hợp Thạch An Cao Bằng

Mã số thuế: 4800129200 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch
Địa chỉ: , Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Thịnh An Cao Bằng

Mã số thuế: 4800129225 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số nhà 54, khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Chi cục thuế Thạch an

Mã số thuế: 4800130573-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạch an, , Huyện Thạch An, Cao Bằng

Doanh nghiệp Tư nhân Hà Việt

Mã số thuế: 4800136688 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Đại
Địa chỉ: Khu I - thị trấn đông khê, , Huyện Thạch An, Cao Bằng

HTX sản xuất vật liệu xây dựng 1-5 Thạch An

Mã số thuế: 4800143195 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Đông Khê, , Huyện Thạch An, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông I Cao Bằng

Mã số thuế: 4800143999-009 - Người đại diện pháp luật: Nông Duy Hoàn
Địa chỉ: , Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cô� PHâ�N XâY DựNG Và PHáT TRIểN NôNG THôN I CAO BằNG

Mã số thuế: 4800145555-011 - Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Nhi
Địa chỉ: Số nhà 088, tổ dân phố I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THANH KHA

Mã số thuế: 4800145925-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lâm
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG KHáNH QUANG

Mã số thuế: 4800146291 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Thuấn
Địa chỉ: Khu trang trại hồ Nưa Thả - Bản Muồng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NGọC TRườNG

Mã số thuế: 4800150298-004 - Người đại diện pháp luật: Long Thị Hồng
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG BảO NGUYêN TạI THạCH AN

Mã số thuế: 4800162529-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG TRầN ĐạT

Mã số thuế: 4800163138-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Thư
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CôNG TY TNHH BảO PHáT

Mã số thuế: 4800166308 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tình
Địa chỉ: Bản Phiêng Đẩy, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG 26 - 3

Mã số thuế: 4800173640-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quý
Địa chỉ: Xóm Lũng Dìn, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Viện Kiểm Sát Nhân Dân

Mã số thuế: 4800176218 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn Đông khê, , Huyện Thạch An, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thư

Mã số thuế: 4800277181 - Người đại diện pháp luật: Lô Văn Bính
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Hà Bộ

Mã số thuế: 4800295173-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bộ
Địa chỉ: Xóm Nà Báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng