Tìm kiếm
Có 114 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Trạm Tấu Yên Bái

Mã số thuế: 0100686174-550 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Yên
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Nhà máy thuỷ điện Nậm Đông III - Chi nhánh Cty CP đầu tư & PT điện Miền Bắc 3

Mã số thuế: 0101437276-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thế Ngân
Địa chỉ: -, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200110802 - Người đại diện pháp luật: Đào Công Trình
Địa chỉ: khu 4 thị trấn Trạm Tấu, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200150386 - Người đại diện pháp luật: Lò Thị Thu Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Trường trung học phổ thông Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200173986 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Hát lừu

Mã số thuế: 5200175084 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã hát lừu, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND Thị trấn Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200175091 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Bản công

Mã số thuế: 5200175101 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bản công, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Trạm tấu

Mã số thuế: 5200175119 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trạm tấu, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Bản Mù

Mã số thuế: 5200175126 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Xà Hồ

Mã số thuế: 5200175133 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sáng Pao, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Pá Hu

Mã số thuế: 5200175140 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tà Tầu, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Pá lau

Mã số thuế: 5200175158 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pa� Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Túc đán

Mã số thuế: 5200175165 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Túc đán, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Làng Nhì

Mã số thuế: 5200175172 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng Nhì, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Phình hồ

Mã số thuế: 5200175197 - Người đại diện pháp luật: Sùng A Rua
Địa chỉ: xã phình hồ, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND xã Tà Xi láng

Mã số thuế: 5200175207 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tà Xi Láng, , Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Chi cục thuế huyện Trạm tấu

Mã số thuế: 5200176176-008 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN MạNH LươNG

Mã số thuế: 5200233547 - Người đại diện pháp luật: Vũ Kiều Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG Và KINH DOANH THươNG MạI HOàNG LONG TạI TRạM TấU

Mã số thuế: 5200258615-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thế Khang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái