Tìm kiếm
Có 9.600 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY XâY DựNG NôNG NGHIệP VIệT NAM-CôNG TY Cổ PHầN: CôNG TY XUấT NHậP KHẩU Và XâY

Mã số thuế: 0100104267-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tùng
Địa chỉ: Km 1881, Quốc lộ 1A, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT PHíA NAM

Mã số thuế: 0100106264-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ: Km1710+560, ga Sóng Thần, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Dây Chuyền Sản Xuất Kính Tiết Kiệm Năng Lượng - CN TCT Viglacera - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khoa
Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY KíNH NổI VIGLACERA - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khoa
Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY Sứ VIGLACERA BìNH DươNG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-017 - Người đại diện pháp luật: Châu Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Công ty Bảo Hiểm PJICO Tân Bình Dương

Mã số thuế: 0100110768-065 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Dũng
Địa chỉ: Số 25 đường GS01, khu ĐT-TM-DV Quảng Trường Xanh, KP Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100111948-074 - Người đại diện pháp luật: Bùi Bình Khánh
Địa chỉ: Số 20 Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâN BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100112437-044 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Kiêm
Địa chỉ: Số 16, đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NAM BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100112437-065 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàn
Địa chỉ: Số 121, đường ĐT 743B, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Dĩ AN - BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100150619-153 - Người đại diện pháp luật: Phan Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 16, Đường ĐT 743, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY TNHH ATLAS COPCO VIệT NAM-CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100680486-002 - Người đại diện pháp luật: Jonnie Fellizar Regis
Địa chỉ: Lô F, đường số 12, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP SóNG THầN

Mã số thuế: 0100686174-200 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Bộ
Địa chỉ: Số 27 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Dĩ AN SóNG THầN

Mã số thuế: 0100686174-944 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Sử
Địa chỉ: Số 50 đường T, khu Trung tâm hành chính, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY TNHH HồNG HạNH - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100777248-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Ngọc
Địa chỉ: Thửa đất số 1963-1964, tờ bản đồ 1AB.8, Khu Phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Xí Nghiệp Dịch Vụ Vận Tải & Thương Mại Đường Sắt Phía Nam

Mã số thuế: 0100805463-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Việt
Địa chỉ: 137A/4 Quốc lộ 1A , ấp Bình Đường - xã An Bình, , Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Gia Anh Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0100968588-006 - Người đại diện pháp luật: Đàm Quốc Hùng
Địa chỉ: Đường số 7 Tổng kho Sài Gòn Thương Tín, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CôNG TY TNHH KERRY EXPRESS (VIệT NAM) - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0101104372-005 - Người đại diện pháp luật: Cheng Man Hin
Địa chỉ: số 20 Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN JYMEC VIệT NAM TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0101325942-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phường
Địa chỉ: Thửa đất số 604A, Tờ bản đồ 02, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI BìNH DươNG.

Mã số thuế: 0101344790-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: SG-02 Tòa nhà Charm Plaza, Số 30 ĐT 743C, khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC Hà TạI Dĩ AN

Mã số thuế: 0101394777-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Số thửa 4384, Đường Trần Quý Cáp, Khu Phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương