Tìm kiếm
Có 157 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100102735-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Long
Địa chỉ: Khu I - Cửa khẩu Tân Thanh, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN LãNG LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-806 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điệp
Địa chỉ: Số 71, khu I, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH QUANG TâM

Mã số thuế: 0101448599 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: Phai én, thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY CP ĐầU Tư THăNG LONG

Mã số thuế: 0302576537 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: Số 01, đường Bắc Nam, Cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Lộc

Mã số thuế: 0600329276-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Địa chỉ: D5 khu I - Tân thanh, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN Đá MàI HảI DươNG - CHI NHáNH HạT MàI TâN Mỹ

Mã số thuế: 0800285844-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tú Anh
Địa chỉ: Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Cổ Kênh Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0801077156-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Hiếu
Địa chỉ: Thôn Lũng Cùng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU BắC NINH TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 2300104324-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Quân
Địa chỉ: Khu 1, khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH THàNH ĐạT PHáT TâN THANH LạNG SơN

Mã số thuế: 4800746588 - Người đại diện pháp luật: Phùng Phụng Mỹ
Địa chỉ: Khách sạn Kim Lệ Hoa, đường Nhánh Bắc, cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Xí Nghiệp Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Văn Lãng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Khai Thác Công Trình T

Mã số thuế: 4900100357-013 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thế Hải
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN VăN LãNG

Mã số thuế: 4900142205-012 - Người đại diện pháp luật: Ma Huy Thắng
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Hợp tác xã Thành Đạt Tân Thanh

Mã số thuế: 4900150238 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Dương
Địa chỉ: Mốc 15, Đ.Trục Chính, cửa khẩu Tân Thanh, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế

Mã số thuế: 4900211191 - Người đại diện pháp luật: SHI YANG WEN
Địa chỉ: Khu II - Đường trục chính -Cửa khẩu Tân Thanh, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH TâN BìNH

Mã số thuế: 4900218775 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu Cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV Mã VăN HUYêN LS

Mã số thuế: 4900219176 - Người đại diện pháp luật: Mã Văn Huyên
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Hợp tác xã tân tiến

Mã số thuế: 4900225483 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: số 37 - Mốc 16 - Cốc Nam - Xã Tân Mỹ, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Hợp tác xã thống nhất

Mã số thuế: 4900225490 - Người đại diện pháp luật: Hà Lộc Tuấn
Địa chỉ: Thôn cốc nam xã yên mỹ, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH VUI CHơI GIảI TRí Và DU LịCH THáI DươNG

Mã số thuế: 4900225959 - Người đại diện pháp luật: ZENG FAN YU
Địa chỉ: Khu II, đường Trục Chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Hợp tác xã Thanh Tân

Mã số thuế: 4900226102 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Hội
Địa chỉ: Thôn Nà lãnh - xã Tân mỹ, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Trung t)m Y tU HuyVn v(n l7ng

Mã số thuế: 4900227321 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Nhất
Địa chỉ: Khu 5 th^ trJn Na sGm, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn