Tìm kiếm
Có 5.184 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty May 10 - Công Ty Cổ Phần Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100101308-019 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Hương
Địa chỉ: Khu quy hoạch Bà Triệu - Hùng Vương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ

Mã số thuế: 0100102421-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 250 Phan Bội Châu, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100105052-010 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Thích
Địa chỉ: 01 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam - Hà Nội Tại Tphuế

Mã số thuế: 0100107187-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Công Lý
Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

VIETTEL THừA THIêN HUế - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-033 - Người đại diện pháp luật: Phan Xuân Hồng
Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Chi Cục Đăng Kiểm số 13

Mã số thuế: 0100109120-012 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Sơn
Địa chỉ: 3 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Công ty bảo hiểm PJICO Huế

Mã số thuế: 0100110768-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hường
Địa chỉ: Số 76 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật-Trung tâm phát hành sách Huế

Mã số thuế: 0100111289-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Phú
Địa chỉ: 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100111948-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Số 02 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG THừA THIêN HUế � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-015 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 51, đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HUế

Mã số thuế: 0100112437-015 - Người đại diện pháp luật: Lý Hoàng Vũ
Địa chỉ: Số 78 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH MIềN TRUNG CôNG TY Cổ PHầN TU Bổ DI TíCH TRUNG ươNG - VINAREMON

Mã số thuế: 0100123319-013 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hữu Hành
Địa chỉ: Tản Đà, Phường Hương Sơ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100150619-032 - Người đại diện pháp luật: Hồ Mộng Thanh
Địa chỉ: Số 41 Hùng Vương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Xuân

Mã số thuế: 0100150619-144 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trang
Địa chỉ: Số 15A Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Huế

Mã số thuế: 0100230800-037 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Tính
Địa chỉ: Số 24 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH HUế

Mã số thuế: 0100233488-017 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tiến
Địa chỉ: 02 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH HUế

Mã số thuế: 0100233583-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phong
Địa chỉ: 35 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Công ty TNHH dịch thuật Hà Nội - Chi nhánh Huế

Mã số thuế: 0100234971-003 - Người đại diện pháp luật: Trương thị Thu
Địa chỉ: 26 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI CHI NHáNH HUế

Mã số thuế: 0100283873-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Vân
Địa chỉ: Tầng 1-2-3 Tòa nhà số 07 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI TỉNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100365621-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Tuyết
Địa chỉ: 163 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế