Tìm kiếm
Có 124 kết quả tìm kiếm
Trạm Xăng Dầu Số 380 � Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2

Mã số thuế: 0100108688-051 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Trung Phước, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nông Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-804 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Nguyên
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH Và DịCH Vụ SôNG HàN TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0400423715-006 - Người đại diện pháp luật: Hà Tấn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Đông, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY CP SôNG BA - NHà MáY THủY ĐIệN KHE DIêN

Mã số thuế: 0400439955-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Thạch
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BảO PHúC TâM - NHà MáY THủY ĐIệN TầM PHụC

Mã số thuế: 0401736541-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồ Anh Vũ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa 2, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Mã số thuế: 4000293106-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quế
Địa chỉ: Xã Quế Trung, , Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

UBND xã Quế Lâm

Mã số thuế: 4000311274 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sang
Địa chỉ: Xã Quế Lâm, , Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

UBND xã Quế Trung

Mã số thuế: 4000311323 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lanh
Địa chỉ: Xã Quế Trung, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

UBND xã Quế Lộc

Mã số thuế: 4000311394 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tân
Địa chỉ: Thôn 4 - Quế Lộc, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV QUế TRUNG

Mã số thuế: 4000352224 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Voi

Mã số thuế: 4000437453-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bình Yên, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn

Mã số thuế: 4000437453-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN THAN - ĐIệN NôNG SơN - TKV

Mã số thuế: 4000463735 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Long
Địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quế Lộc

Mã số thuế: 4000469416 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

CôNG TY CP Tư VấN - XâY DựNG HOàNG AN

Mã số thuế: 4000490055 - Người đại diện pháp luật: Phan Phụng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trung Phước, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Công Ty CP Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tây Nông Sơn

Mã số thuế: 4000498470 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Viễn
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đào

Mã số thuế: 4000502889 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Công ty TNHH một thành viên Trầm Hương Nông Sơn

Mã số thuế: 4000514066 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Hiền
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Huyện Uỷ Nông Sơn

Mã số thuế: 4000520905 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Lai
Địa chỉ: Xã Quế Trung, , Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn

Mã số thuế: 4000520944 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 3, xã Quế Trung, , Huyện Nông Sơn, Quảng Nam