Tìm kiếm
Có 103 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MèO VạC Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-697 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuân
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐIệN NHO QUế

Mã số thuế: 0102050592 - Người đại diện pháp luật: Đinh Đăng Khoa
Địa chỉ: Thôn Mèo Qua, Xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH LONG TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 2500218618-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Phòng tư pháp Mèo vạc

Mã số thuế: 5100136469 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cảnh
Địa chỉ: Huyện Mèo vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Trạm thú y Mèo vạc

Mã số thuế: 5100136490 - Người đại diện pháp luật: Nông Quang Đạo
Địa chỉ: Mèo vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CHI CụC THI HàNH áNH DâN Sự HUYệN MèO VạC

Mã số thuế: 5100136518 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mèo vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Ban quản lý chợ Mèo vạc

Mã số thuế: 5100136557 - Người đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Cường
Địa chỉ: Mèo vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hồng

Mã số thuế: 5100162324 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Văn
Địa chỉ: Thị Trấn Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 3-2

Mã số thuế: 5100162902 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mèo vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoa Cương

Mã số thuế: 5100163536 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Hợp Tác Xã Tuấn Dũng

Mã số thuế: 5100179504 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Hợp tác xã Thương mại dịch vụ và xây dựng Hương Lan

Mã số thuế: 5100238573 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàn
Địa chỉ: Xóm Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN NHO QUế 1

Mã số thuế: 5100238887 - Người đại diện pháp luật: Đinh Đăng Khoa
Địa chỉ: Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Hợp tác xã xây dựng Thành Lợi

Mã số thuế: 5100250475 - Người đại diện pháp luật: Lại Duy Kỳ
Địa chỉ: Tổ 4 - TT Mèo Vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Hợp tác xã TTCN xây dựng thương mại và vận tải Tiến Tài

Mã số thuế: 5100253155 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thảo
Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

UBND Xã Tả Lủng

Mã số thuế: 5100265552 - Người đại diện pháp luật: Bùi Nguyen Nhung
Địa chỉ: Xã Tả Lủng, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

UBND Xã Xín Cái

Mã số thuế: 5100265591 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chất
Địa chỉ: Xã Xín Cái, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

UBND Xã Sủng Máng

Mã số thuế: 5100265601 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vàng
Địa chỉ: Xã Sủng Máng, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

UBND Xã Niêm Tòng

Mã số thuế: 5100265665 - Người đại diện pháp luật: Sùng Mí Pó
Địa chỉ: Xã Niêm Tòng, , Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Bệnh Viện Đa Khoa Mèo Vạc

Mã số thuế: 5100265866 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang