Tìm kiếm
Có 326 kết quả tìm kiếm
Ban điều hành dự án thuỷ điện Xe - Ca - Man 1

Mã số thuế: 0100105870-062 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trị
Địa chỉ: Khu vực cửa khẩu Bờ Y -, , Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGọC HồI KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-782 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Hồng
Địa chỉ: Số nhà 04, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 1, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG THANH Hà TạI KON TUM

Mã số thuế: 0101791189-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THANH HÀ
Địa chỉ: 760 đường Hùng Vương, tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Trung

Mã số thuế: 0102236798 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiện Trung
Địa chỉ: Số nhà 59, Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Minh Trung tại tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 0102236798-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô CN6 khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU BIOVET - CHI NHáNH MIềN TRUNG TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0105885021-003 - Người đại diện pháp luật: Mai Khắc Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 654, Đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Chi nhánh Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC - Khách sạn BMC Ngọc Hồi

Mã số thuế: 0300582655-023 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Kim Thủy
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

ĐịA ĐIểM KD HOàNG THị LOAN-CôNG TY TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG- CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0313617136-292 - Người đại diện pháp luật: ZHANG YADONG
Địa chỉ: Số 34, đường Hoàng Thị Loan, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VậN TảI HUY HOàNG TạI KON TUM

Mã số thuế: 0316052276-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Ngọc
Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Địa ốc - Thương Mại Và Xây Dựng Thành Ngọc Tại Kon Tum

Mã số thuế: 0400437450-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Khâm
Địa chỉ: Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ 430 Tại Kon Tum

Mã số thuế: 0401477625-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CôNG TY TNHH HOàNG GIA - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 2700284311-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tú
Địa chỉ: Số 760 Hùng Vương, TDP 3, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN LâM SảN Và THươNG MạI QUảNG BìNH CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 3100315369-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạt
Địa chỉ: Số 971 đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI HOàNG QUâN

Mã số thuế: 4200500455-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Nông Nhầy II - Xã ĐăkNông, , Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TINH BộT SắN PHú YêN - NHà MáY TINH BộT SắN KON TUM

Mã số thuế: 4400348790-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Trung
Địa chỉ: Thôn Nông Nhầy 2, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Vĩnh Khang

Mã số thuế: 5900953893 - Người đại diện pháp luật: Lê Huỳnh Trí
Địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi

Mã số thuế: 6100143450-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 31 Hùng Vương, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Dũng

Mã số thuế: 6100162943 - Người đại diện pháp luật: Võ Thân Xuyên
Địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hương Sơn Ngọc Hồi

Mã số thuế: 6100168310 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông
Địa chỉ: Số nhà 186, Đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

HTX Sản xuất -Kinh doanh & Dịch vụ Tổng hợp Đức thuận

Mã số thuế: 6100177393 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn ẩn
Địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum